Ga naar hoofdinhoud

hour - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het uur representeert als de breuk van de expression wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

hour(expression)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op een combinatie van identiteitsproviderinstellingen, systeeminstellingen of browserinstellingen. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

hour( '09:14:36' )

De opgegeven tekenreeks wordt impliciet geconverteerd in een tijdstempel omdat het overeenkomt met de indeling van het tijdstempel dat is gedefinieerd in de variabele TimestampFormat. De expressie retourneert 9.

hour( '0.5555' )

De expressie retourneert 13 (omdat 0,5555 = 13:19:55 is)

Voorbeeld 1 – Variabele (script)

Voorbeeld 2 – Diagramobject (diagram)