Przeskocz do zawartości głównej
Hour — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Hour — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą godzinę, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

hour(expression)

Typ zwracanych danych: integer

W tych przykładach jest używany format znacznika czasu M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT. Format znacznika czasu jest określony w instrukcji SET TimestampFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik

hour( '09:14:36' )

Dostarczony ciąg tekstowy jest niejawnie konwertowany na znacznik czasu, ponieważ jest zgodny z formatem znacznika czasu zdefiniowanym w zmiennej TimestampFormat. Wyrażenie zwraca 9.

hour( '0.5555' )

Wyrażenie zwraca 13 (ponieważ 0.5555 = 13:19:55 )

Przykład 1 – zmienna (skrypt)

Przykład 2 – obiekt wykresu (wykres)