Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

year — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie expression jest interpretowane jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

year(expression)

Typ zwracanych danych: integer

Funkcja year() jest dostępna zarówno jako skrypt, jak i funkcja wykresu. Funkcja ta zwraca rok dla określonej daty. Jest używana do tworzenia pola roku jako wymiaru w kalendarzu głównym.

Kiedy używać

Funkcja year() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje w ujęciu rocznym. Można jej na przykład użyć, aby wyświetlić całkowitą sprzedaż produktów w ujęciu rocznym.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można jej użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
year( '2012-10-12' ) zwraca 2012
year( '35648' ) zwraca 1997, ponieważ 35648 = 1997-08-06

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – zbiór danych DateFormat (skrypt)

Przykład 2 – Daty ANSI

Przykład 3 – Niesformatowane daty

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!