Gå till huvudinnehåll

Migrera till Qlik Cloud

Qlik Cloud är en modern analys- och dataplattform som bygger på samma mjukvarumotor som QlikView och För klienthanterat Qlik Sense och ger ett betydande mervärde för att alla i en organisation ska kunna fatta bättre beslut varje dag. Med Qlik Cloud kan alla användare använda samma plattform – styrelseledamöter, beslutsfattare och analytiker.

Guider

Med migreringsprocessen för Qlik Cloud kan din organisation införa Qlik Cloud i sin egen takt.

När du migrerar från QlikView eller Qlik Sense Client-Managed är dina tillgångar återanvändbara och du kan fortsätta att bygga på befintliga investeringar utan att börja om från början. I vissa fall kan du överväga de möjligheter en modern plattform erbjuder, och titta på de befintliga resurserna med nya ögon. Bestäm sedan hur de ska anpassas så att du kan utnyttja de nya funktionerna och möjligheterna i Qlik Cloud på bästa sätt.

Migrera från klienthanterad Qlik Sense

Planera din migrering

När du planerar din migrering till Qlik Cloud bör du gå igenom Qliks rekommenderade överväganden, bästa praxis och tillvägagångssätt samt de resurser som finns tillgängliga under hela processen, för att säkerställa en framgångsrik övergång från Qlik Sense Client-Managed-produkter till Qlik Cloud.

Rekommendationerna tar hänsyn till den kunskap och de erfarenheter som Qlik-kunder har fått när de har migrerat till Qlik Cloud.

Konfigurera migreringsverktygen för Qlik Cloud

Den här guiden ger dig verktygen för att övervaka, hantera och utföra en migrering från Client-Managed Qlik Sense till Qlik Cloud.

Ingen klienthanterad installation är den andra lik. Och alla migreringar är också olika. Procedurerna och instruktionerna i den här guiden ska inte betraktas som exakta instruktioner. Tanken är att de ska ge dig vägledning.

Skapa och konfigurera en molnklientorganisation

Ett rekommenderat första steg när du migrerar till Qlik Cloud är att driftsätta en molnklientorganisation och distribuera appar från Qlik Sense Client-Managed till Qlik Cloud för användning.

Distribuerade appar finns både lokalt och i molnet och stöder analyser i båda miljöerna.

Migrering från QlikView

Jämförelse mellan QlikView och Qlik Sense

Den här guiden beskriver några av de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan QlikView och Qlik Sense.

Jämförelse mellan QlikView och Qlik Cloud för administratörer

Den här guiden beskriver några av de viktigaste likheterna och skillnaderna i administrationen mellan Qlik Cloud och QlikView.

Begrepp och bästa praxis

Den här guiden innehåller begrepp och information om bästa praxis som du bör tänka på innan du migrerar dina QlikView-dokument till Qlik Cloud.

Gemenskapsforum

Gå med i vårt diskussionsforum där du kan lära dig mer och diskutera hur du kan gå från QlikView och Qlik Sense Client-Managed till Qlik Cloud.

Besök diskussionsforumet