Ana içeriğe geç

yearstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren yılın ilk gününün başlangıcına karşılık gelen bir zaman damgası döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Diğer bir deyişle yearstart() fonksiyonu tarihin içinde kaldığı yılı belirler. Daha sonra tarih biçiminde o yılın ilk milisaniyesi bir zaman damgası döndürür. Yılın ilk ayı varsayılan olarak Ocak'tır. Ancak, hangi ayın ilk olarak ayarlandığını yearstart() fonksiyonundaki first_month_of_year bağımsız değişkenini kullanarak değiştirebilirsiniz.

yearstart() fonksiyonunun, kapsadığı zaman aralığını gösteren diyagramı.

yearstart() fonksiyonunun belirli bir yıl dönemindeki tarihleri tanımladığını ve verili yıl içinde kalan tarihler için yıl başlangıcının zaman damgasını döndürdüğünü gösteren diyagram.

yearstart() fonksiyonu; hesaplamanın yılın şimdiye kadar geçen kısmını kullanmasını istediğinizde ifadenin parçası olarak kullanılır. Örneğin, yıl başından bugüne birike faizi hesaplamak istediğinizde.

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren yılı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

first_month_of_year argument için şu aylar kullanılabilir:

first_month_of_year değerleri
Ay Değer
Şubat 2
Mart 3
Nisan 4
May 5
Haziran 6
Temmuz 7
Ağustos 8
Eylül 9
Ekim 10
Kasım 11
Aralık 12

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlar kimlik sağlayıcı ayarlarının, sistem ayarlarının ve tarayıcı ayarlarının bir bileşimini temel alır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
yearstart('10/19/2001') 01/01/2001 00:00:00 döndürür.
yearstart('10/19/2001',-1) 01/01/2000 00:00:00 döndürür.
yearstart('10/19/2001',0,4) 04/01/2001 00:00:00 döndürür.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo