Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yearstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Innymi słowy, funkcja yearstart() określa, na który rok przypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla pierwszej milisekundy tego roku. Pierwszym miesiącem roku jest domyślnie styczeń, ale możesz zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_month_of_year w funkcji yearstart().

Diagram funkcji yearstart() pokazujący zakres czasu, który funkcja może objąć.

Diagram przedstawiający funkcję yearstart() identyfikującą daty w danym okresie roku i zwracającą znacznik czasu początku roku dla dat, które przypadają na ten rok.

Funkcja yearstart() jest używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka roku, który już upłynął. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć odsetki narosłe w ciągu ostatniego roku.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kolejne miesiące można wykorzystać w first_month_of_year argument:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty  2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad  11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yearstart('10/19/2001') Returns 01/01/2001 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',-1) Returns 01/01/2000 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',0,4) Returns 04/01/2001 00:00:00.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!