Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

monthstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy ostatniego dnia miesiąca zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

MonthStart(date[, period_no])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji monthstart()

Przykładowy diagram pokazujący, jak wszystkie elementy funkcji wspólnie pozwalają uzyskać wynik.

Funkcja monthstart() określa, w którym miesiącu wypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla pierwszej milisekundy tego miesiąca.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc, który zawiera date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Kiedy używać

Funkcja monthstart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka miesiąca, który upłynął do tej pory. Przy jej użyciu można na przykład obliczyć odsetki narosłe w ciągu miesiąca do określonej daty.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
monthstart('10/19/2001') Zwraca wartość 10/01/2001.
monthstart('10/19/2001', -1) Zwraca wartość 09/01/2001.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!