Ga naar hoofdinhoud

monthsend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de periode van een maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar die een basisdatum bevat. Het is tevens mogelijk om de tijdstempel voor een voorafgaande of volgende tijdsperiode te bepalen.

Syntaxis:  

MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dubbele waarde

Argumenten: