Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

minute — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą minuty, gdy ułamek expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

minute(expression)

Typ zwracanych danych: integer

Kiedy używać

Funkcja minute() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według minut. Za pomocą tej funkcji można na przykład sprawdzić rozkład liczb aktywności w ujęciu minutowym.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można ich użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik

minute ( '09:14:36' )

Zwraca wartość 14

minute ( '0.5555' )

zwraca 19 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – zmienna (skrypt)

Przykład 2 – obiekt wykresu (wykres)

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!