Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

lunarweekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia i każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji lunarweekend()

DODAĆ TEKST ATRYBUTU ALT.....!!!!!!

Funkcja lunarweekend() sprawdza, do którego tygodnia księżycowego należy date. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego tygodnia.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Kiedy używać

Funkcja lunarweekend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka tygodnia, który jeszcze nie nastąpił. Inaczej niż w przypadku funkcji weekend(), ostatni tydzień księżycowy każdego roku kalendarzowego będzie się kończył 31 grudnia. Na przykład, za pomocą funkcji lunarweekend() można obliczyć odsetki, które jeszcze nie zostały zapłacone w tym tygodniu.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
lunarweekend('01/12/2013') Zwraca wartość 01/14/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', -1) Zwraca wartość 01/07/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', 0, 1) Zwraca wartość 01/15/2013 23:59:59.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!