Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Clouddatabases direct openen met Direct Query

Gebruik Direct Query om SQL-databases te lezen zonder gegevens in het geheugen te importeren of laden.

Direct Query geeft de gebruiker meer opties voor de toegang tot gegevens op basis van individuele wensen. Door de gegevens te openen via Direct Query kan de gebruiker de gegevens in de onderliggende gegevensbron houden. Hiermee kunnen gebruikers hun gegevens sneller gebruiken en kunnen ze de flexibiliteit benutten die een Qlik Cloud-app in het geheugen biedt.

Doorgaans wordt aanbevolen dat u uw gegevens wanneer mogelijk in Qlik Cloud importeert. Met Qlik Cloud-apps in het geheugen kunt u de ervaring beter personaliseren en het meeste uit uw gegevens halen. Als u zichzelf in een situatie bevindt waarin u uw doelstellingen niet kunt bereiken door het importeren van gegevens, dan is Direct Query mogelijk de oplossing waarnaar u op zoek bent. Door de gestroomlijnde functionaliteit kunnen Direct Query-apps nieuwe gebruikers helpen bij hun eerste stappen van het maken van volledige functionele en snelle apps in het geheugen.

Voorbeelden van Direct Query-gebruikscases

In de volgende gevallen kunt u overwegen om Direct Query in plaats van apps in het geheugen te gebruiken:

Direct Query-gebruikscases
Gebruikscases Doel en beschrijving
Big data-bronnen Direct Query is sneller te initialiseren en minder bronintensief voor apps met meer dan 20 miljoen rijen. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer uw apps voornamelijk worden gebruikt voor bewaking of statusrapportage, waarbij slechts enkele of geen selecties worden gemaakt.
Efficiënte apps in het geheugen Direct Query biedt functionaliteit om snel en gemakkelijk gegevenssegmenten in de Qlik Cloud-engine op te nemen met filtering toegepast op alle betrokken tabellen. Ga voor meer informatie naar Instellingen van een Direct Query-app exporteren naar een sjabloon-app.
Direct Query voor write-back Wanneer write-back op basis van Qlik Application Automation is ingesteld om onderliggende databasegegevens te wijzigen, kan Direct Query de gewijzigde databaseresultaten direct tonen. Voor dezelfde functionaliteit in een app in het geheugen zou de gebruiker de gewijzigde tabellen opnieuw moeten importeren.
Het verkennen van nieuwe databases en tabellen Direct Query kan worden gebruikt om nieuwe of onbekende databases en tabellen te verkennen. Zo kan de gebruiker goed onderbouwd beslissen of gegevens uit de onderliggende gegevensbron moeten worden geïmporteerd.

Zelfstudies

Ga naar Zelfstudie - Beginnen met de basisprincipes voor een zelfstudie over het gebruik van Qlik Sense.

Ga voor een zelfstudie over Direct Query naar:

InformatieDe Direct Query-mogelijkheid in Qlik Cloud is anders dan de Direct Query-opdracht in QlikView. Ga voor meer informatie naar Direct Query.

Ondersteunde mogelijkheden

Direct Query-apps hebben verschillende mogelijkheden in vergelijking tot apps in het geheugen.

Direct Query biedt ondersteuning voor het volgende:

 • Typen gegevensverbindingen

  InformatieHet is niet mogelijk om Qlik Gegevensgateway - Directe toegang-gegevensverbindingen te gebruiken in Direct Query.
  • Amazon Redshift

  • Azure SQL

  • Azure Synapse Analytics

  • Databricks

  • Google BigQuery

  • Microsoft SQL Server

  • PostgreSQL

  • Snowflake

  • InformatieEen subverzameling van schaalfuncties worden ondersteund in de gegevensverbindingen.
 • Emulatie van een gegevensanalyse in het geheugen:

  • Een subset van de set-analyse.

  • Diagrammen met meerdere tabellen in plaats van arbitraire complexe modellen. Bestaande modelvereisten voor apps in het geheugen blijven van kracht. Koppelingslussen tussen tabellen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

  • Basis aggregatietypen:

   • Som

   • Aantal

   • Min.

   • Max.

   • Avg

   • Only

  • Berekeningen voor en na aggregatie op basis van de functie en bewerkingsset die door de onderliggende database wordt geleverd.

 • Typen tabelrelaties:

  • Inner join

  • Volledige outer join

 • Iteratieve modellen en dashboard maken.

 • Visualisatiefuncties:

  • Standaarddiagrammen:

   • Staafdiagram

   • Bulletgrafiek

   • Knop

   • Combinatiediagram

   • Container

   • Filtervak

   • Meter

   • KPI

   • Lijndiagram

   • Kaart

   • Mekko-diagram

   • Cirkeldiagram

   • Spreidingsplot

   • Tabel

   • Tekst en afbeelding

   • Watervalgrafiek

  • Dashboard Bundle:

   • Videospeler

   • Variabeleninvoer

  • Visualization Bundle:

   • Trechter

   • Multi-KPI

   • Radar

   • Sankey-woordwolk

 • Een subverzameling van mogelijkheden voor zoeken in velden:

  • Een zoekreeks zonder speciale symbolen (bijvoorbeeld: "*" en "?" voor patroonzoekopdrachten, of "=" voor zoekopdrachten op basis van uitdrukkingen) wordt geïnterpreteerd als een prefixzoekopdracht in plaats van een volledige tekenreekswaarde.

  • Symbolen en mogelijkheden voor patroonzoekopdrachten:

   • "*" - 0 of meer symbolen

   • "?" - afzonderlijk symbool

  • Zoekopdrachten op basis van bereik (gebaseerd op ">", "<", ">=", "<="):

   • Voor numerieke waarden worden de laagste/hoogste grenzen gedetecteerd op basis van de numerieke waarde. Bijvoorbeeld: >10<100 is gelijk aan <100>10. Beide worden geïnterpreteerd als [SearchedField] > 10 AND [SearchedField] < 100.

   • Bij andere gegevenstypen worden de laagste/hoogste grenzen gedetecteerd op basis van de volgorde in de zoekvoorwaarde. Bijvoorbeeld: >Value1<Value2 is niet hetzelfde als <Value2>Value1. In het tweede geval wordt er van uitgegaan dat Value2 overeenkomt met de lagere grens en wordt geïnterpreteerd als [SearchedField] < Value2 OR [SearchedField] > Value1.

  • Zoekopdracht op basis van uitdrukking, aangenomen dat de uitdrukking voldoet aan de beperkingen van Direct Query.

  InformatieVoor een volledige lijst van zoekmogelijkheden in het geheugen raadpleegt u Zoeken binnen selecties of visualisaties.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!