Ga naar hoofdinhoud

Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen

Apps en scripts die u maakt, gebruiken standaard de regionale instellingen die u in uw profiel in Instellingen en beheer hebt opgegeven. U kunt deze bewerken of wijzigen in het load-script van uw app of script.

Alle nieuwe apps en scripts hebben een sectie in het load-script genaamd Hoofdsectie. Main bevat SET-functies met variabelen voor de regionale instellingen. Deze bepalen de notatie voor valuta, datums en decimalen, evenals de gelokaliseerde namen van dagen en maanden op basis van de regionale instellingen in uw profiel. Zie Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse voor meer informatie over het instellen van regionale voorkeuren.

Hoofdsectie met variabelen voor regionale instellingen

De automatisch gegenereerde hoofdsectie van de editor voor laden van gegevens, met regionale instellingen.

U kunt deze variabelewaarden wijzigen in de Editor voor laden van gegevens om regionale instellingen te wijzigen.

De volgende getalnotatievariabelen zijn beschikbaar:

 • ThousandSep: Hiermee wordt het scheidingsteken om duizendtallen te markeren, gedefinieerd. Ga voor meer informatie naar ThousandSep.

 • DecimalSep: Hiermee wordt de interpunctie gedefinieerd die wordt gebruikt om decimalen te markeren. Ga voor meer informatie naar DecimalSep.

 • NumericalAbbreviation: Hiermee worden numerieke afkortingen voor grote en kleine getallen gedefinieerd. Ga voor meer informatie naar NumericalAbbreviation.

De volgende valutanotatievariabelen zijn beschikbaar:

 • MoneyThousandSep : Hiermee wordt het scheidingsteken voor duizendtallen gedefinieerd. Ga voor meer informatie naar MoneyThousandSep.

 • MoneyDecimalSep : hiermee wordt de interpunctie gedefinieerd die wordt gebruikt om decimalen in valuta te markeren. Ga voor meer informatie naar MoneyDecimalSep.

 • MoneyFormat: hiermee wordt het valutasymbool en de valutanotatie gedefinieerd. Ga voor meer informatie naar MoneyFormat.

De volgende tijdnotatievariabelen zijn beschikbaar:

 • TimeFormat: Hiermee wordt de tijdnotatie voor de app gedefinieerd. Zie TimeFormat voor meer informatie.

 • DateFormat: Hiermee wordt de datumnotatie voor de app gedefinieerd. Zie DateFormat voor meer informatie.

 • TimestampFormat: Hiermee wordt de datum- en tijdnotatie voor tijdstempels gedefinieerd. Zie TimestampFormat voor meer informatie.

 • FirstWeekDay: Hiermee wordt bepaald welke dag als de eerste dag van de week moet worden gedefinieerd. Ga voor meer informatie naar FirstWeekDay.

 • BrokenWeeks: Hiermee wordt gedefinieerd of weken over jaren heen worden opgesplitst of niet. Ga voor meer informatie naar BrokenWeeks.

 • ReferenceDay: Hiermee wordt gedefinieerd welke dag in januari is ingesteld als referentiedag voor het definiëren van week 1 van het jaar. Ga voor meer informatie naar ReferenceDay.

 • FirstMonthOfYear: Hiermee wordt gedefinieerd welke maand als de eerste maand van het jaar moet worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar FirstMonthOfYear.

 • MonthNames: Hiermee worden de korte vormen gedefinieerd van maandnamen die in de app worden gebruikt. Zie MonthNames voor meer informatie.

 • LongMonthNames: Hiermee wordt de lange vorm gedefinieerd van maandnamen die in de app worden gebruikt. Zie LongMonthNames voor meer informatie.

 • DayNames: Hiermee wordt de korte vorm gedefinieerd van dagnamen die in de app worden gebruikt. Zie DayNames voor meer informatie.

 • LongDayNames: Hiermee wordt de lange vorm gedefinieerd van dagnamen die in de app worden gebruikt. Zie LongDayNames voor meer informatie.

De volgende variabele is beschikbaar voor sorteervolgorde en zoekafstemming:

 • CollationLocale: Geeft op welke landinstellingen moeten worden gebruikt voor sorteervolgorde en zoekafstemming. De waarde is de cultuurnaam van een landinstelling, bijvoorbeeld 'en-US'.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!