Ga naar hoofdinhoud

inweek - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen de week valt die base_date bevat.

Syntaxis:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de week wordt geëvalueerd.
period_no De week kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

By default, the first day of the week is Sunday (as determined by the FirstWeekDay system variable), starting at midnight between Saturday and Sunday. The first_week_day parameter supersedes the FirstWeekDay variable. To indicate the week starting on another day, specify a flag between 0 and 6.For a week starting on Monday and ending on Sunday, use a flag of 0 for Monday, 1 for Tuesday, 2 for Wednesday, 3 for Thursday, 4 for Friday, 5 for Saturday, and 6 for Sunday. Standaard is maandag de eerste dag van de week, te beginnen om middernacht tussen zondag en maandag. Geef aan dat de week op een andere dag begint door een verschuiving op te geven in first_week_day. Deze verschuiving kunt u opgeven als een geheel aantal dagen en/of als fracties van een dag.