Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus

U kunt gegevens laden in uw app of script vanuit bestaande gegevensverzamelingen waar u toegang toe hebt met de gegevenscatalogus.

InformatieAls u uw gegevens moet voorbereiden voordat u ze gaat laden, bijvoorbeeld het selecteren van scheidingstekens, eerste rijen of filters, moet u gegevens laden met de optie Gegevens toevoegen. Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen aan de app van connecties en nieuwe bestanden.

Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus in Gegevensbeheer

 1. Open een app.

 2. Open Gegevensbeheer.

 3. Klik op Toevoegen Gegevens toevoegenGegevenscatalogus. U kunt ook klikken op Gegevenscatalogus in Navigatie.

 4. Selecteer de gegevens die u wilt laden.

  • Als u alle gegevens in de gegevensverzameling wilt laden, schakelt u het selectievakje in van de desbetreffende rij van de gegevensverzameling.

  • Als u gegevens wilt laden van bepaalde tabellen of velden van een gegevensverzameling, klikt u op de naam van de gegevensverzameling. Selecteer de velden die u wilt laden in de tabellen. Klik op Terug om meer gegevens te laden of klik op Volgende.

 5. In Overzicht kunt u de gegevens bekijken die u aan uw app toevoegt en klikken op Laden naar app.

  De tabellen worden toegevoegd aan Gegevensbeheer.

Informatie

Bij het importen van een gegevensverzamelingsbestand in een Qlik Sense-app of ruimte met Gegevensbeheer (slepen en neerzetten of andere directe uploads), kunnen er maximaal 5000 velden worden geladen.

Volgende stappen

Uw geselecteerde gegevens zijn nu beschikbaar in Gegevensbeheer. U kunt blijven werken aan uw tabellen in Gegevensbeheer, zoals het maken van koppelingen of het bewerken van uw gegevens met behulp van de opties voor gegevensprofilering. Zodra u klaar bent om de gegevens in uw app te laden, klikt u op Gegevens laden.

Enkele extra stappen die u mogelijk wilt maken voordat u de gegevens gaat laden:

Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus in Editor voor laden van gegevens

 1. Open een app.

 2. Open de editor voor het laden van gegevens.

 3. Klik onder Gegevens toevoegen op Toevoegen vanaf gegevenscatalogus.

 4. Selecteer de gegevens die u wilt laden.

  • Als u alle gegevens in de gegevensverzameling wilt laden, schakelt u het selectievakje in van de desbetreffende rij van de gegevensverzameling.

  • Als u gegevens wilt laden van bepaalde tabellen of velden van een gegevensverzameling, klikt u op de naam van de gegevensverzameling. Selecteer de velden die u wilt laden in de tabellen. Klik op Terug om meer gegevens te laden of klik op Volgende.

 5. In Overzicht kunt u de gegevens bekijken die u aan uw app toevoegt en klikken op Script invoeren.

  De tabellen worden toegevoegd aan het load-script.

Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus in Scripteditor

 1. Open een script.

 2. Open Editor.

 3. Klik onder Gegevens toevoegen op Toevoegen vanaf gegevenscatalogus.

 4. Selecteer de gegevens die u wilt laden.

  • Als u alle gegevens in de gegevensverzameling wilt laden, schakelt u het selectievakje in van de desbetreffende rij van de gegevensverzameling.

  • Als u gegevens wilt laden van bepaalde tabellen of velden van een gegevensverzameling, klikt u op de naam van de gegevensverzameling. Selecteer de velden die u wilt laden in de tabellen. Klik op Terug om meer gegevens te laden of klik op Volgende.

 5. In Overzicht kunt u de gegevens bekijken die u aan uw app toevoegt en klikken op Script invoeren.

  De tabellen worden toegevoegd aan het script.

Beperkingen

De gegevenscatalogus heeft de volgende beperkingen:

 • Als u een QVD selecteert die is gemaakt op basis van een Amazon S3-bucket, gebruikt de gegevenscatalogus altijd de eerste verbinding in de lijst als er meerdere verbindingen aanwezig zijn.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!