Ga naar hoofdinhoud

inmonthtodate - script- en diagramfunctie

Retourneert True als date binnen het gedeelte van de maand ligt dat basedate bevat tot en met de laatste milliseconde van basedate.

Syntaxis:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Argumenten: