Ga naar hoofdinhoud

addyears - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de datum n jaar na startdate of, als n negatief is, de datum n jaar vóór startdate.

Syntaxis:  

AddYears(startdate, n)

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
startdate

De startdatum als tijdstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.

n Aantal jaren als een positief of negatief geheel getal.