Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

monthsstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met de tijdstempel van de eerste milliseconde van de periode van een maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar die een basisdatum bevat. Het is tevens mogelijk om de tijdstempel voor een voorafgaande of volgende tijdsperiode te bepalen.De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de monthsstart()-functie

Voorbeelddiagram dat laat zien hoe elk van de elementen van de functie samenwerken om het tijdstempelresultaat te retourneren.

De functie monthsstart() verdeelt het jaar in segmenten op basis van het opgegeven n_months-argument. De functie bekijkt vervolgens in welk segment elke opgegeven datum valt en retourneert de eerste milliseconde van dat segment in datumnotitie. De functie biedt ook de mogelijkheid om de begintijdstempel van voorgaande of volgende segmenten te retourneren, en om opnieuw te definiëren wat de eerste maand van het jaar is.

De volgende segmenten van het jaar zijn beschikbaar in de functie als n_month-argumenten:

Mogelijke n_month-argumenten
Perioden Aantal maanden
maandelijks 1
tweemaandelijks 2
kwartaal 3
tertiaal

4

halfjaarlijks 6
Argumenten
Argument Beschrijving
n_months Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal of uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.
first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De monthsstart()-functie wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening een deel van de periode wordt gebruikt dat nog niet heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een invoervariabele te verstrekken waarmee de gebruiker de totale hoeveelheid rente kan berekenen die tot nu toe in de maand het kwartaal of het halve jaar is opgebouwd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
monthsstart(4, '10/19/2013') Retourneert 09/01/2013.
monthsstart(4, '10/19/2013, -1) Retourneert 05/01/2013.
monthsstart(4, '10/19/2013', 0, 2 ) Retourneert 10/01/2013, omdat het begin van het jaar maand 2 wordt.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!