Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inday - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen de dag valt die base_timestamp bevat.

Syntaxis:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Diagram van de inday-functie

Diagram dat toont hoe de functie inday wordt gebruikt om een tijdsegment te identificeren en booleaanse waarden te retourneren op basis van dat segment.

De functie inday() gebruikt het argument base_timestamp om te identificeren onder welke dag het tijdstempel valt. De begintijd van de dag is standaard middernacht, maar u kunt de begintijd van de dag wijzigen door het argument day_start van de functie inday() te gebruiken. Zodra deze dag is gedefinieerd, retourneert de functie de booleaanse waarden bij het vergelijken van de opgegeven tijdstempelwaarden van die dag.

De functie inday() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. Hierdoor wordt een aggregatie of berekening geretourneerd, afhankelijk van het feit of een geëvalueerde datum plaatsvond op de dag van de desbetreffende tijdstempel.

De functie inday() bijvoorbeeld kan worden gebruikt om alle materieel te identificeren die op een bepaalde dag is geproduceerd.

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum en tijd die u wilt vergelijken met base_timestamp.
base_timestamp Datum en tijd op basis waarvan de tijdstempel wordt geëvalueerd.
period_no De dag kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die base_timestamp bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start Als u wilt werken met dagen die niet om middernacht beginnen, kunt u een verschuiving als een fractie van een dag opgeven in day_start, bijvoorbeeld 0,125 voor 3 uur in de ochtend.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Retourneert True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0) Retourneert False
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Retourneert False
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Retourneert True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Retourneert False
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Retourneert True

Voorbeeld 1 – Load-instructie (script)

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – day_start-script

Voorbeeld 4 – diagramobject

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!