Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gezamenlijk gegevensmodellen ontwikkelen in gedeelde ruimten

U kunt nu load-scripts voor apps ontwikkelen samen met leden van een gedeelde ruimte.

Standaard kan alleen de eigenaar van de app Gegevensbeheer en Editor voor laden van gegevens gebruiken om gegevens toe te voegen aan een app, het gegevensmodel te bouwen en gegevens in de app te laden. De gebruikersrol Kan gegevens bewerken in apps stelt andere gebruikers in de ruimte instaat om Editor voor laden van gegevens en Gegevensbeheer te gebruiken in apps waarvan zij geen eigenaar zijn.

InformatieDe gebruikersrol Kan gegevens bewerken in apps stelt gebruikers ook in staat om wijzigingen aan de brengen in de logische modellen en woordenlijsten van apps in de gedeelde ruimte. Ga voor meer informatie naar Mede-ontwikkeling van bedrijfslogica in gedeelde ruimten.

Als een gebruiker het load-script in Editor voor laden van gegevens bewerkt, wordt het script voor andere gebruikers vergrendeld. Het script blijft vergrendeld totdat:

  • De app opnieuw is geladen.

  • Er twee minuten zijn verstreken na de laatste wijzigingen van het load-script.

Wijzigingen van verschillende gebruikers worden automatisch als versies opgeslagen in Geschiedenis. Gebruikers kunnen wijzigingen tussen verschillende scriptversies bekijken in Geschiedenis. Voor meer informatie over het beheren van scriptversies raadpleegt u Geschiedenis van load-script voor gegevens beheren.

Editor voor laden van gegevens vergrendeld door een andere gebruiker

Editor voor gegevens vergrendeld tegen bewerken door andere gebruiker.

Als er voor een app een laadschema is ingesteld, wordt de laatste gebruiker die het load-script van de app heeft bewerkt de eigenaar van het laadschema. Met andere woorden, het laadschema is nu aan u toegewezen. Zo kan de recentste bewerker van het load-script eventueel het laadschema van de app wijzigen. Als een gebruiker gegevens laadt in Gegevensbeheer, wordt hij of zij ook de eigenaar van het laadschema (het laadschema is aan hem of haar toegewezen). Het gebruik van Gegevensbeheer in een app met samenwerking wordt niet aangeraden.

Gezamenlijke ontwikkeling en Gegevensbeheer

Aanbevolen wordt om alleen Editor voor laden van gegevens te gebruiken om gezamenlijk een gegevensmodel te ontwikkelen.

Gegevensbeheer is naast de automatisch gegenereerde sectie niet direct van invloed op het load-script. Updates van het gegevensmodel die in Gegevensbeheer zijn gemaakt, worden niet opgeslagen in het load-script tot een gebruiker in Gegevensbeheer op Gegevens laden klikt. Dit leidt ertoe dat Gegevensbeheer niet wordt vergrendeld als het load-script is vergrendeld. Gebruikers worden echter op de hoogte gesteld als een gebruiker het load-script bewerkt.

Als er wordt samengewerkt en een gebruiker in Gegevensbeheer wijzigingen aanbrengt terwijl een andere gebruiker in Gegevensbeheer werkt, kunnen hun wijzigingen verloren gaan als de andere gebruiker op Gegevens laden klikt.

Wanneer Gegevensbeheer gesynchroniseerde tabellen van Editor voor laden van gegevens gebruikt, wordt Gegevensbeheer niet vergrendeld als een gebruiker in Editor voor laden van gegevens werkt. Afhankelijk van de manier waarop het load-script door een andere gebruiker is bewerkt, kunnen wijzigingen in Gegevensbeheer verloren gaan als het load-script in de tussentijd is bewerkt.

U wordt eigenaar van geplande ladingen van de app als u gegevens laadt in Gegevensbeheer. Met andere woorden, het laadschema wordt nu aan u toegewezen.

Beperkingen

De volgende beperking geldt voor het gezamenlijk ontwikkelen van een script:

  • Knoppen met de laadactie die zijn toegevoegd aan werkbladen kunnen geen gegevens laden terwijl het script is vergrendeld voor bewerken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!