Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag (zondag) van de kalenderweek die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

WeekEnd(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])

Retourgegevenstypen: dual

De weekend()-functie bepaalt welke week de datum in valt. Het retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de laatste milliseconde van die week. De eerste dag van de week wordt bepaald door de omgevingsvariabele FirstWeekDay. Maar dit kan worden vervangen door het first_week_day-argument in de weekend()-functie.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke waarden voor first_week_day zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele

Wanneer gebruiken

De weekend()-functie wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening de resterende dagen van de week voor de opgegeven datum wordt gebruikt. Hij zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als een gebruiker de totale rente wil berekenen die tijdens de week nog niet is opgebouwd.

De volgende voorbeelden gaan uit van het volgende:

SET FirstWeekDay=0;

 

Voorbeeld Resultaat
weekend('01/10/2013') Retourneert 01/12/2013 23:59:59.
weekend('01/10/2013', -1) Retourneert 01/05/2013 23:59:59..
weekend('01/10/2013', 0, 1) Retourneert 01/14/2013 23:59:59.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden:  

Als u ISO-instellingen wilt voor weken en weeknummers, moet u het volgende opnemen in het script:

Set DateFormat ='YYYY-MM-DD'; Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Als u US-instellingen wilt, moet u het volgende opnemen in het script:

Set DateFormat ='M/D/YYYY'; Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

De bovenstaande voorbeelden resulteren in het volgende op basis van de functie weekend():

Voorbeeld van de functie Weekend
Date ISO laatste dag van de week US laatste dag van de week
Za 2020 Dec 26 2020-12-27 12/26/2020
Zo 2020 Dec 27 2020-12-27 1/2/2021
Ma 2020 Dec 28 2021-01-03 1/2/2021
Di 2020 Dec 29 2021-01-03 1/2/2021
Wo 2020 Dec 30 2021-01-03 1/2/2021
Do 2020 Dec 31 2021-01-03 1/2/2021
Vr 2021 Jan 1 2021-01-03 1/2/2021
Za 2021 Jan 2 2021-01-03 1/2/2021
Zo 2021 Jan 3 2021-01-03 1/9/2021
Ma 2021 Jan 4 2021-01-10 1/9/2021
Di 2021 Jan 5 2021-01-10 1/9/2021
InformatieDe week eindigt op zondag in de ISO-kolom en op zaterdag in de US-kolom.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!