Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

week - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het weeknummer representeert die overeenkomt met de opgegeven datum.

Syntaxis:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum of tijdstempel.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke first_week_day-waarden zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele.

broken_weeks

Als u broken_weeks (gebroken weken) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele BrokenWeeks gebruikt om te definiëren of weken al dan niet gebroken zijn.

Zie BrokenWeeks voor meer informatie over de systeemvariabele

reference_day

Als u reference_day (referentiedag) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele ReferenceDay gebruikt om te definiëren welke dag in januari wordt ingesteld als referentiedag om week 1 te definiëren. Standaard wordt in Qlik Sense-functies 4 gebruikt als de referentiedag. Dit betekent dat week 1 4 januari moet bevatten of, anders gezegd, dat week 1 altijd ten minste 4 dagen in januari moet hebben.

Zie ReferenceDay voor meer informatie over de systeemvariabele

De functie week() bepaalt in welke week de datum valt en retourneert het weeknummer.

 In Qlik Sense worden de landinstellingen opgehaald wanneer de app wordt gemaakt en de bijbehorende instellingen worden als omgevingsvariabelen opgeslagen in het script. Deze worden gebruikt om het weeknummer te bepalen.

Dit betekent dat de meeste Europese app-ontwikkelaars de volgende omgevingsvariabelen krijgen, in overeenstemming met de definitie van ISO 8601:

Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Een Noord-Amerikaanse app-ontwikkelaar krijgt meestal de volgende omgevingsvariabelen:

Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

De eerste dag van de week wordt bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay. U kunt ook de eerste dag van de week wijzigen door het argument first_week_day in de functie week() te gebruiken.

Als uw applicatie gebroken weken gebruikt, dan begint het weeknummer op 1 januari en eindigt op de dag voorafgaand aan de systeemvariabele FirstWeekDay, ongeacht hoeveel dagen er zijn verstreken.

Als uw toepassing ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 in het voorgaande jaar of in de eerste paar dagen van januari beginnen. Dit hangt af van hoe u de omgevingsvariabelen FirstWeekDay en ReferenceDay gebruikt.

Wanneer gebruiken

De The week()-functie is handig als u aggregaties per week wilt vergelijken. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de totale verkoop van producten per week te bekijken. De week()-functie wordt verkozen boven weekname() wanneer de gebruiker wil dat de berekening niet per se de systeemvariabelen BrokenWeeks, FirstWeekDay of ReferenceDay gebruikt.

Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per week wilt zien.

Als de toepassing ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 datums van december van het voorgaande jaar bevatten of datums in januari van het lopende jaar uitsluiten. Als de toepassing gebruikmaakt van gebroken weken, kan week 1 minder dan zeven dagen bevatten.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

De onderstaande voorbeelden gaan uit van het volgende:

Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY'; Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

week('12/28/2021')

Retourneert 52.

week(44614) Retourneert 8, aangezien dit het serienummer is voor 02/22/2022.
week('01/03/2021') Retourneert 53.
week('01/03/2021',6) Retourneert 1.

Voorbeeld 1 – Standaardsysteemvariabelen

Voorbeeld 2 – first_week_day

Voorbeeld 3 – unbroken_weeks

Voorbeeld 4 – reference_day

Voorbeeld 5 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 6 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!