Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

quarterend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van het kwartaal dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de quarterend()-functie

Diagram dat laat zien hoe de quarterend()-functie het kwartaal identificeert waarin een datum valt en dat het de laatste dag van dat kwartaal retourneert.

De quarterend()-functie bepaalt welk kwartaal de datum in valt. Hij retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de laatste milliseconde van de laatste maand van dat kwartaal. De eerste maand van het jaar is standaard januari. U kunt echter ook wijzigen welke maand als eerste wordt ingesteld met behulp van het argument first_month_of_year in de functie quarterend() te gebruiken.

InformatieDe quarterend()-functie houdt geen rekening met de systeemvariabele FirstMonthOfYear. Het jaar begint op 1 januari, tenzij het argument first_month_of_year wordt gebruikt om het te wijzigen.

De quarterend()-functie wordt voornamelijk gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als u wilt dat in de berekening een deel van het kwartaal wordt gebruikt dat nog niet heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als u de totale rente wilt berekenen die nog niet is berekend gedurende het kwartaal.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11

December

12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
quarterend('10/29/2005') Retourneert 12/31/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', -1) Retourneert 09/30/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', 0, 3) Retourneert 11/30/2005 23:59:59.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 - first_month_of_year

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!