Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

makeweekdate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een datum die is berekend voor het jaar, het weeknummer en de dag van de week.

Syntaxis:  

MakeWeekDate(weekyear [, week [, weekday [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]]])

Retourgegevenstypen: dual

De makeweekdate()-functie is beschikbaar zowel als een script- als een diagramfunctie. De functie berekent de datum op basis van de parameters die in de functie worden gepasseerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
weekyear

Het jaar dat is gedefinieerd door de functie WeekYear() voor de specifieke datum is het jaar waartoe het weeknummer behoort.

InformatieHet weekjaar kan in sommige gevallen afwijken van het kalenderjaar, bijvoorbeeld als week 1 start in december van het voorgaande jaar.
week

Het weeknummer dat is gedefinieerd door de functie Week() voor de specifieke datum.

Als er geen weeknummer is aangegeven, wordt 1 verondersteld.

weekday

De dag van de week die is gedefinieerd door de functie WeekDay() voor de desbetreffende datum. 0 is de eerste dag van de week en 6 is de laatste dag van de week.

Als er geen dag van de week is aangegeven, wordt 0 verondersteld.

InformatieHoewel met 0 altijd de eerste dag van de week en met 6 altijd de laatste dag van de week wordt bedoeld, wordt de overeenkomende weekdag bepaald door de parameter first_week_day. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

Als er gebroken weken worden gebruikt, samen met een onmogelijk combinatie van parameters, leidt dit mogelijk tot een resultaat dat niet tot het gekozen jaar behoort.

Voorbeeld:  

MakeWeekDate(2021,1,0,6,1)

Retourneert ‘Dec 27 2020’ omdat deze dag de eerste dag (zondag) van de opgegeven week is. Jan 1 2021 was een vrijdag.

first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke first_week_day-waarden zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele.

broken_weeks

Als u broken_weeks (gebroken weken) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele BrokenWeeks gebruikt om te definiëren of weken al dan niet gebroken zijn.

Zie BrokenWeeks voor meer informatie over de systeemvariabele

reference_day

Als u reference_day niet opgeeft, wordt de waarde van variabele ReferenceDay gebruikt om te definiëren welke dag in januari wordt ingesteld als referentiedag voor het definiëren van week 1.

Zie ReferenceDay voor meer informatie over de systeemvariabele

Wanneer gebruiken

De makeweekdate()-functie wordt normaliter gebruikt in het script voor het genereren van gegevens om een lijst met datums te genereren of om datums op te bouwen wanneer het jaar, de week of dag van de week in de invoergegevens zijn verstrekt.

De volgende voorbeelden gaan uit van het volgende:

SET FirstWeekDay=0; SET BrokenWeeks=0; SET ReferenceDay=4;
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
makeweekdate(2014,6,6) retourneert 02/09/2014
makeweekdate(2014,6,1) retourneert 02/04/2014
makeweekdate(2014,6) retourneert 02/03/2014 (er wordt uitgegaan van weekdag 0)

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – Inclusief dag

Voorbeeld 2 – Exclusief dag

Voorbeeld 3 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!