Ga naar hoofdinhoud

Wat is er nieuw in SaaS editions of Qlik Sense

Leer over de nieuwe functies en verbeteringen in SaaS editions of Qlik Sense.

20 april 2021

Gebruikerservaring

Nu hebt uw binnen uw hub direct toegang tot ons Ideation-programma. Het Ideation-programma van Qlik biedt onze gewaardeerde klanten en partners de mogelijkheid hun mening te laten horen over de ontwikkeling van onze producten en innovaties binnen het ontwikkelingsproces. Dit maakt vanaf nu deel uit van de navigatie Connect & Learn waar u een speciale ruimte vindt voor Ideation met daarin een video-overzicht van het programma en directe toegang tot het communityforum. Daarnaast kunt u vanaf nu nieuw uitgebrachte functies bekijken die door middel van het Ideation-proces zijn ontstaan. Deze worden gemarkeerd in het gedeelte “Wat is er nieuw” van Connect and Learn en voorzien van een Ideation-badge.

13 april 2021

Publiceren

Een app publiceren op basis van een kopie van een originele app

Gebruikers kunnen apps opnieuw publiceren vanuit persoonlijke en gedeelde ruimten naar beheerde ruimten met gedupliceerde of opnieuw gemaakte versies van een originele app. Dit biedt extra flexibiliteit voor het maken van inhoud binnen ruimten voor ontwikkeling, tests en productie.

Apps in cloudhubs publiceren

Verbeteringen van Werkblad exporteren als PDF in SaaS editions of Qlik Sense

De functie voor het exporteren van PDF's is verbeterd zodat thema's van Qlik beter worden weergegeven, marges, presentatiekoppen en andere visuele elementen beter worden behouden en u een weergave krijgt van uw werkblad die goed overeenkomt met het zichtbare dashboard.

Visualisaties downloaden

Connectiviteit

Ondersteuning voor OAuth in de Salesforce-connector

De Salesforce-connector biedt vanaf nu OAuth-verificatie en helpt u de beveiliging te verbeteren door uw gebruikersgegevens gescheiden te houden van Qlik Sense.

Een Salesforce-verbinding maken (alleen in het Engels)

Gebruikerservaring

Nieuwe navigatiebalk en werkbalk

Navigeer snel en gebruik de hulpmiddelen die u zoekt in de vernieuwde navigatiebalk en werkbalk in Qlik Sense.

Navigatiebalk

30 maart 2021

Schaalbaarheid

Extra opties voor specifieke capaciteit

Specifieke capaciteit biedt extra specifiek geheugen en virtuele CPU in SaaS editions of Qlik Sense om de werkbelasting en het verbruik van grote apps te ondersteunen. Deze release biedt uitgebreide opties voor klanten die specifieke capaciteit kopen, met de mogelijkheid om te kiezen voor 120 GB geheugen of 240 GB geheugenpods.

25 maart 2021

Gegevenscatalogus

Gegevenscatalogus integreren met cloud hub

SaaS editions of Qlik Sense Enterprise en Business omvatten nu een eerste reeks gegevenscatalogiseringstools die de basis zullen vormen voor extra functionaliteit in de toekomst. Met de geïntegreerde gegevenscatalogus zijn gebruikers minder tijd kwijt aan het zoeken van gegevens en houden ze meer tijd over om deze te analyseren. Datasets kunnen nu worden geprofileerd en beheerd binnen de cloud hub, waardoor het voor gebruikers eenvoudiger wordt na te gaan welke gegevens het beste kunnen worden gebruikt binnen een nieuwe of bestaande app.

Uw gegevens begrijpen met catalogushulpmiddelen

23 maart 2021

Systeemintegratie

Webhooks

Webhooks maken communicatie mogelijk tussen bedrijfsapplicaties zodat ze geautomatiseerde berichten van elkaar kunnen verzenden en ontvangen. Dit maakt het eenvoudiger om geautomatiseerde workflows te creëren, de controle over uw analytische toeleveringsketen te verbeteren en actieve intelligentie in uw organisatie te bevorderen.

Webhooks

Monitoring

Informatie over app-grootte toegevoegd aan app-details

Gebruikers kunnen nu de app-grootte op de schijf en in het geheugen van hun toepassingen in de gaten houden. Gebruikers kunnen deze informatie vinden in de sectie App-details van elke app en in de App-sectie in de Management Console. Dit stelt gebruikers in staat de app-grootte nauwlettend in de gaten te houden en te bepalen of er extra gegevenscapaciteit nodig is.

De cloudhub

16 maart 2021

Waarschuwingen

Waarschuwingsvoorwaarden met meerdere stappen

Gebruikers kunnen nu waarschuwingen voor gegevens maken met voorwaarden die uit meer dan één stap bestaan door stappen toe te voegen of te groeperen. Dit zorgt voor een betere functionaliteit en controle over de manier waarop waarschuwingen worden geëvalueerd. Daardoor komen gegevensmeldingen nog beter van pas.

Voorwaarden voor waarschuwingen instellen

Visualisaties en dashboards

Nieuwe en verbeterde combinatiegrafiek

Er is nu een verbeterde combinatiegrafiek beschikbaar met een uitgebreide functionaliteit en ondersteuning voor verticale presentaties, referentielijnen op basis van metingen en dimensies en de mogelijkheid om lijnen en staven te gebruiken.

Eigenschappen combinatiediagram

9 maart 2021

Bruikbaarheid

Binaire ladingen vanuit ruimten

Gebruik gegevensmodellen opnieuw door apps in persoonlijke en gedeelde ruimten te gebruiken als een gegevensbron voor een binaire lading. Dit is een aanvullende functie voor de bestaande mogelijkheid om een binaire lading uit te voeren vanuit opslagservices van derden.

Binary

Verbeterd beheer van gebruikers

Beheerders ontvangen vanaf nu een waarschuwing als ze gebruikers per e-mail proberen uit te nodigen als een gebruiker al actief is in het systeem. De actieve gebruiker ontvangt niet nogmaals een uitnodiging.

Gebruikers beheren

Connectiviteit

Nieuwe Qlik Sense-connector voor Databricks

Ter ondersteuning van de groeiende populariteit van Databricks, een strategische partner van Qlik, zijn SaaS editions of Qlik Sense Enterprise en Business nu voorzien van een vooraf geconfigureerde connector voor Databricks. Dit omvat ook de ondersteuning van de nieuwe Apache Spark 3.0-engine. Met behulp van de Databricks SQL Analytics-service stelt de Databricks-connector gebruikers van Qlik Sense in staat om eenvoudig gegevens in Databricks op te nemen om een uitgebreid inzicht te krijgen in hun onderneming en nieuwe inzichten en gegevensgestuurde acties te genereren.

Databricks (alleen in het Engels)

2 maart 2021

Visualisaties

Actief diagram en rasterdimensies

Er zijn uitgebreide mogelijkheden toegevoegd aan rasterdimensies voor uw visualisaties. Deze helpen u om de diagramlocatie en de gekoppelde dimensies op het werkblad beter te identificeren. Er bevindt zich een nieuwe indicator rechtsonder bij diagramobjecten dat de rasterdimensies bevat en helpt bij het coördineren als u objecten op uw werkbladen verplaatst of de grootte ervan wijzigt.

22 februari 2021

Beheer

Abonnementenbeheer

Eigenaren van serviceaccounts kunnen nu vanaf meer dan één abonnement en tenant aan hun e-mailadres koppelen. Als gebruikers daarnaast toegang hebben tot meer dan één tenant via abonnement(en), kunnen ze vanaf nu al deze tenants vanaf één locatie bekijken in de MyQlik Portal en op de aanmeldpagina. Als het abonnement meer dan één tenant toestaat, en de eigenaar van het serviceaccount nog niet alle toegestane tenants heeft gemaakt, kunnen ze de resterende tenants maken vanuit MyQlik.

Registreren voor een abonnement

9 februari 2021

Augmented analytics

Insight Advisor Zoeken

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd voor op zoekopdrachten gebaseerde analyses van Insight Advisor binnen Qlik Sense-apps. Deze verbeteringen zijn:

  • Analyse van wijzigingen binnen een periode – met behulp van zoekopdrachten in Insight Advisor worden nu meerdere diagrammen voor één analysetype gegenereerd, zoals een analyse van gegevens tussen twee perioden op basis van verschillende diagrammen.

  • Genereren van natuurlijke taal – voor visuele diagrammen die zijn gegenereerd met zoekopdrachten in Insight Advisor bestaat nu de optie om contextuele inzichten en interpretaties van de gegevens te bekijken.

Natuurlijke taal gebruiken met Insight Advisor

Insight Advisor Chat

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de conversationele analyses van Insight Advisor binnen Qlik Sense-apps. Deze verbeteringen zijn:

  • Suggesties voor opvolgen: Insight Advisor Chat biedt nu mogelijke opvolgvragen voor de gebruiker om de analyse verder op gang te helpen en meer inzichten op te doen.

  • Verbeterde kennis van de context: Insight Advisor Chat interpreteert de context beter met betrekking tot de manier waarop een vraag wordt behandeld op basis van de context van een eerdere vraag of een nieuwe vraag.

Apps verkennen met Insight Advisor Chat

Verbeterde K-means clustering

Het nieuwe algoritme voor K-Means kan voorkomen dat geclusterde resultaten een vertekend beeld geven omdat een bepaalde functie overheerst. Gegevens kunnen vanaf nu voor de analyse worden genormaliseerd met de optionele 'norm'-parameter.

KMeans2D - Diagramfunctie

Zelfstudie bedrijfslogica

Er is een nieuwe zelfstudie die toont hoe u op zoekopdrachten gebaseerde analyses in Insight Advisor kunt verbeteren met behulp van bedrijfslogica. Door het logisch model aan te passen en een woordenlijst toe te voegen, kunt u de ervaring van op zoekopdrachten gebaseerde analyses verbeteren.

Zelfstudie – aanpassen hoe Insight Advisor gegevens interpreteert

Geavanceerd ontwerpen

Mastermetingen in uitdrukkingen

Gebruikers kunnen vanaf nu mastermetingen toewijzen in uitdrukkingen, waardoor de productiviteit en het beheer wordt verbeterd.

Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

Verborgen werkbladen

App-ontwikkelaars kunnen vanaf nu op basis van voorwaarden werkbladen weergeven of verbergen. Hierdoor kunnen ze dezelfde app afstemmen op verschillende gebruikersgroepen.

Voorwaarde weergeven instellen voor een werkblad

Ladingen op basis van gebruikers

App-ontwikkelaars kunnen vanaf nu nieuwe acties voor een knop toevoegen om gegevens direct in een app te laden.

Knop

Visualisaties

Rasterdiagram

Een nieuwe visualisatie die gebruikmaakt van symbolen in verschillende groottes in een raster. Het rasterdiagram is opgenomen in de Visualization bundle.

Rasterdiagram

Videospeler

Een nieuwe functionaliteit waarmee u video's direct in Qlik Sense kunt insluiten en afspelen.

Videospeler

Gebruikerservaring

Aanpasbare landingspagina voor de hub

Gebruikers van Qlik Sense SaaS kunnen vanaf nu de landingspagina van de hub aanpassen door te kiezen welke verzamelingen op de introductiepagina moet verschijnen en in welke volgorde.

De cloudhub

Waarschuwingen

Gedrag van Section Access

Waarschuwingen kunnen vanaf nu worden geëvalueerd op basis van het feit of Section Access is ingeschakeld in de bronapplicatie.

Wijzingen van uw gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen

Het limiet voor ontvangers is gewijzigd

Voor apps zonder Section Access bestaat er geen limiet voor ontvangers. Voor apps met Section Access is het limiet nu 100.

Wijzingen van uw gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen

Connectiviteit

Geconsolideerde SAP-connectiviteit

Connectiviteit voor SAP Bex en InfoProvider is nu beschikbaar in Qlik Sense SaaS, waardoor onze end-to-end SAP-oplossingen worden verbeterd. Dit is een nieuwe SAP BW-connector waarmee de connectors van InfoProviders en BEx worden samengevoegd.

SAP transports installeren op SaaS-edities van Qlik Sense (alleen in het Engels)

Nieuwe ODBC-connector voor Amazon Athena

De ODBC-connectors zijn vanaf nu verbonden met de Amazon Athena-database.

Amazon Athena (alleen in het Engels)

Bijgewerkte Teradata-connector met SSO-ondersteuning

Met behulp van eenmalige aanmelding kan Qlik Sense de aanmeldgegevens afzonderlijk van een gegevensverbinding opslaan. Dit biedt de mogelijkheid om gebruikersspecifieke aanmeldgegevens af te dwingen en toe te staan dat een verzameling aanmeldgegevens wordt opgeslagen zodat deze binnen meerdere verbindingen kan worden gebruikt.

SSO configureren voor de Teradata-connector (alleen in het Engels)

Qlik associative engine

Opdrachten in scripts samenvoegen

Een nieuwe opdracht voor samenvoegen in Qlik Sense-scripts waarmee u alleen de gegevens die in een Qlik Sense-app zijn gewijzigd kunt laden zonder dat u het volledige gegevensmodel hoeft te laden.

Merge

Nieuwe functies voor berekeningen:

  • Coalesce: Voor het retourneren van de eerste uitdrukking die niet null is.

  • EmptyIsNull: Voor het identificeren van lege tekenreeksen.

  • LevenshteinDist: Voor het vergelijken van fuzzy strings.

Beheer

Evaluatie van de app-prestaties

De App-evaluator is een nieuwe functie in Qlik Sense SaaS om ontwikkelaars van een Sense-app te ondersteunen. Met de app-evaluator kunnen app-ontwikkelaars een aanvraag indienen voor het evalueren van een Sense-app.

De app-prestaties evalueren

Verbeteringen en aanvullingen voor documentatie

Verbeteringen voor gegevensbeveiliging en Section Access

De documentatie voor het beheer van gegevensbeveiliging met Section Access is vernieuwd met een nieuwe organisatiestructuur om de beveiligingsniveaus te benadrukken met behulp van gegevensreductie. Een duidelijk uitleg van de concepten voor Section Access, updates voor de implementatie van Section Access en meer voorbeelden van verificatiescripts zijn toegevoegd.

Gegevensbeveiliging beheren met Section Access