Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

yearend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag van het jaar dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Met andere woorden, de functie yearend() bepaalt in welk jaar de datum valt. Het retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de laatste milliseconde van dat jaar. De eerste maand van het jaar is standaard januari. U kunt echter ook wijzigen welke maand als eerste wordt ingesteld met behulp van het argument first_month_of_year in de functie yearend() te gebruiken.

Informatie De yearend()-functie houdt geen rekening met de systeemvariabele FirstMonthOfYear. Het jaar begint op 1 januari, tenzij het argument first_month_of_year wordt gebruikt om het te wijzigen.

Diagram van yearend()-functie.

Diagram dat laat zien hoe de functie yearend() een datum identificeert en het einde van het jaar waarin deze plaatsvindt.

De functie yearend() wordt gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als u wilt dat in de berekening een deel van het jaar wordt gebruikt dat nog niet heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als u de totale rente wilt berekenen die nog niet is berekend gedurende het jaar.

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11
December 12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
yearend('10/19/2001') Retourneert 12/31/2001 23:59:59.
yearend('10/19/2001', -1) Retourneert 12/31/2000 23:59:59.
yearend('10/19/2001', 0, 4) Retourneert 03/31/2002 23:59:59.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!