Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inmonth - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp in de maand valt die base_date bevat.

Syntaxis:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no)

Diagram van indaytotime-functie.

Diagram met de voorwaarden van de functie inmonth.

Met andere woorden, de functie inmonth() bepaalt of een reeks datums in deze maand valt en retourneert een booleaanse waarde op basis van een base_date die de maand identificeert.

De functie inmonth() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. Hierdoor wordt een aggregatie of berekening geretourneerd, afhankelijk van of een datum plaatsvond in de maand, inclusief de desbetreffende datum.

De functie inmonth() bijvoorbeeld kan worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een specifieke maand is geproduceerd.

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Argumenten
Argument Beschrijving
tijdstempel De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd. Het is belangrijk op te merken dat de base_date elke dag binnen een maand kan zijn.
period_no De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0) Retourneert True
inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0) Retourneert False
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1) Retourneert False
inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1) Retourneert True

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – Diagramobject

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!