Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

GMT - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de huidige Greenwich Mean Time, zoals afgeleid uit de landinstellingen. Deze functie retourneert waarden in de notatie van de TimestampFormat-systeemvariabele.

Wanneer de app opnieuw wordt geladen, wordt iedere load-scripttabel, variabele of diagramobject die/dat gebruikmaakt van de GMT-functie aangepast aan de actuele Greenwich Mean Time zoals afgeleid uit de systeemklok.

Syntaxis:  

GMT( )

Retourgegevenstypen: dual

Deze voorbeelden gebruiken de tijdstempelopmaak M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET TimestampFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
VoorbeeldResultaat
GMT()3/28/2022 2:47:36 PM

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – Variabele (script)

Voorbeeld 2 – November begin van het jaar (script)

Voorbeeld 3 – Diagramobject (diagram)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!