Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

quarterstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van het kwartaal dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de quarterstart()-functie

Het voorbeelddiagram toont hoe de quarterstart-functie een invoerdatum omzet in een tijdstempel voor de eerste milliseconde van de eerste maand van het kwartaal waarin de datum valt.

De quarterstart()-functie bepaalt in welk kwartaal de datevalt. Hij retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de laatste milliseconde van de laatste maand van dat kwartaal.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De quarterstart()-functie wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening het deel van het kwartaal wordt gebruikt dat al is geweest. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een gebruiker de rente wil berekenen die in een kwartaal tot nu toe is opgebouwd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
quarterstart('10/29/2005') Retourneert 10/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', -1 ) Retourneert 07/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', 0, 3) Retourneert 09/01/2005.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!