Ga naar hoofdinhoud

today - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de huidige datum op basis van de systeemklok.

Syntaxis:  

today([ timer_mode])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens)
1 (dag van de functieaanroep)
2 (dag wanneer de app werd geopend)

InformatieAls u de functie gebruikt in een script voor het laden van gegevens, resulteert timer_mode=0 in de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijltimer_mode=1 de dag van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Voorbeelden en resultaten:  

Scriptvoorbeelden
Voorbeeld Resultaat

Today( 0)

Retourneert de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens.

Today( 1)

Bij gebruik in een visualisatie-uitdrukking wordt de dag van de functieaanroep geretourneerd.

Bij gebruik in een script voor het laden van gegevens, wordt de dag geretourneerd waarop de huidige laadbewerking voor gegevens is gestart.

Today( 2)

Retourneert de dag waarop de app werd geopend.