Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Välja rätt visualisering

Med visualiseringar kan du presentera data så att dina appanvändare kan tolka och utforska dem. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas.

Visualiseringar är enkla att lägga till och anpassa. De kan vara diagram, som stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller, mätare och trädkartor. Varje diagramtyp har en unik funktion. Qlik Cloud-analys markerar automatiskt element som är associerade med dina urval så att du kan söka nedåt i hierarkin och använda filter.

Välja visualiseringstyper som passar ditt syfte

Varje visualiseringstyp har ett specifikt mål. Du måste först fundera på syftet med visualiseringen, och välja en visualiseringstyp som låter dig utforska dina data på ett sätt som passar det syftet.

Exempel: Du vill visa hur ett mått, kvartalsförsäljning, utvecklas över tid. Du bör välja ett linjediagram eftersom en av dess starka sidor är att visa hur måttet värde förändras över tid.

Mer information finns i Metodtips för att välja visualiseringstyper och Skapa och redigera visualiseringar.

Vilka visualiseringar finns?

Det finns två grundläggande typer av visualiseringar på resurspanelen.

  • Diagram illustrerar data med visuella element som staplar, linjer och punkter.
  • Textbaserade visualiseringar presenterar data som text, till exempel tabeller och filter.

Det finns instrumentpanelsobjekt i resurspanelen.

Olika diagram passar olika bra, beroende på vad du vill göra med din visualisering.

Mer information finns i Metodtips för att välja visualiseringstyper.

Om de fördefinierade visualiseringarna inte passar ditt syfte kan du använda ett visualiseringskomplement. Du hittar dem på resurspanelen under Komplement.

Diagram
Diagram Ikon (standard)Ikon (avancerat)Beskrivning
Automatiskt diagram-Automatiskt diagram är valt som standard och försöker välja den bästa visualiseringen för dina valda data.
Stapeldiagram, vertikalt grupperatVertikalt stapeldiagramDet vertikalt grupperade stapeldiagrammet grupperar en dimension efter en annan dimension, till exempel Stad efter region, med vertikala staplar.
Stapeldiagram, horisontellt grupperatVertikalt stapeldiagramDet horisontellt grupperade stapeldiagrammet grupperar en dimension efter en annan dimension, till exempel Stad efter region, med horisontella staplar.
Stapeldiagram, vertikalt staplatVertikalt stapeldiagramDet vertikalt staplade stapeldiagrammet staplar en dimension efter en annan dimension vertikalt.
Stapeldiagram, horisontellt staplatVertikalt stapeldiagramDet horistonellt staplade stapeldiagrammet staplar en dimension efter en annan dimension horisontellt.
LådagramLådagramLådagramLådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data, vilka illustreras med en ruta med morrhårsvärden och en centrumlinje i mitten.
NyansdiagramNyansdiagram kan användas för att visualisera och jämföra resultat för ett mått med ett målvärde och en kvalitativ skala, som dålig, medel och bra.
Kombinationsdiagram, vertikaltKombinationsdiagramKombinationsdiagramKombinationsdiagrammet kombinerar staplar och linjer i samma diagram. Staplarna och linjerna har olika axlar för att möjliggöra jämförelse av procenttal och summor
Kombinationsdiagram, horisontelltKombinationsdiagramKombinationsdiagrammet kombinerar staplar och linjer i samma diagram. Staplarna och linjerna har olika axlar för att möjliggöra jämförelse av procenttal och summor
FördelningsdiagramFördelningsdiagramFördelningsdiagramFördelningsdiagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data. Data ritas som värdepunkter längs en axel.
RingdiagramCirkeldiagramRingdiagrammet visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet.
MätareMätardiagramMätardiagramMätare används för att visa värdet av ett enstaka mått utan dimensioner.
HistogramHistogramHistogramHistogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod. Data delas in i bins.
LinjediagramLinjediagramLinjediagrammet visar datalinjer mellan värden. Linjediagram används ofta för att visa en trend i data över tidsintervall.
Linjediagram, ytaLinjediagramYtlinjediagrammet visar trender över tid, med yta ifyllt under raderna.
KartaKartaKartaKartan används för att kombinera geospatial information och mätvärden, som till exempel försäljning för en region eller affär.
MosaikdiagramMosaikdiagrammet jämför en grupp samtidigt som kategorielement som finns inom grupperna.
CirkeldiagramCirkeldiagramCirkeldiagrammet visar relationen mellan en dimension och ett enstaka mått.
SpridningsdiagramSpridningsdiagramSpridningsdiagramSpridningsdiagrammet visar värdepar från två mått. Om du vill åskådliggöra data där varje instans har två numeriska värden t ex land (folkmängd och befolkningsökning) har du stor glädje av detta. Ett valbart tredje mått kan användas och återspeglas sedan i storleken på bubblorna. När du visar stora datauppsättningar används färger istället för bubbelstorlekar för att representera den uppmätta storleken.
TrädkartaTrädkartaTrädkartaTrädkartan visar hierarkiska uppgifter. En trädkarta kan visa ett stort antal värden samtidigt inom ett begränsat utrymme.
VattenfallsdiagramVattenfallVattenfallVattenfallsdiagrammet illustrerar hur ett initialt värde påverkas av mellanliggande positiva och negativa värden.
Visualization bundle--Visualization bundle är en uppsättning diagram som kan användas för att förbättra och utöka din Qlik Sense-apps diagramfunktioner.
Textbaserade visualiseringar
DiagramIkon (standard)Ikon (avancerat)Beskrivning
FilterrutaFiltrera behållareFiltrera behållareMed filterrutan kan du kontrollera vilka värden som ska visas i visualiseringarna på ett ark. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt.
KPI (nyckeltal)KPI (nyckeltal)KPI (nyckeltal)KPI används för att presentera uppgifter för centrala resultat. Du kan lägga till en länk på ett ark.
NL InsightsNL InsightsNL InsightsI visualiseringen av NL Insights visas insikter på naturligt språk om data i form av ett diagram.
PivottabellPivottabellPivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I pivottabellen kan du analysera data i flera dimensioner samtidigt. Data i en pivottabell kan grupperas genom att kombinera dimensionerna. Delsummor kan visas.
TabellTabellTabellen visar värden i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fält som beräknas med hjälp av mått. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått.
Text och bild-Text Du kan använda text- och bildvisualiseringen för att lägga till text, bilder mått och länkar till en webbplats.(Endast avancerat redigeringsläge)
Instrumentpanelsobjekt
ObjektIkonBeskrivning
KnappTextMed knappar kan du lägga till snabblänkar som gör det lätt att göra urval och navigera i appen.(Endast avancerat redigeringsläge)
BehållareDu kan lägga till visualiseringar i ett begränsat utrymme och visa eller dölja visualiseringarna i en behållare baserat på villkor. (Endast avancerat redigeringsläge)
Dashboard bundle En uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigeringen och urvalet i din Qlik Sense-app.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!