Gå till huvudinnehåll

Qlik Sense-visualiseringar

Med visualiseringar kan du presentera data så att dina appanvändare kan tolka och utforska dem. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas.

Visualiseringar är enkla att lägga till och anpassa. De kan vara diagram, som stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller, mätare och trädkartor. Varje diagramtyp har en unik funktion. I Qlik Sense Dev Hub kan du skapa anpassade objekt. Qlik Sense markerar automatiskt element som är associerade med dina urval så att du kan söka nedåt i hierarkin och använda filter.

Ett ark med fyra olika visualiseringar

Ark med visualiseringar.

Förstå datakällorna du använder i visualiseringarna

För att kunna utforma en effektiv visualisering med ett tydligt syfte måste du förstå dina data. Fråga dig följande:

  • Vilken typ av data är det? Nominella data, ordinaldata, intervalldata eller kvotdata?
  • Hur hänger de olika delarna ihop?
  • Kan du organisera dina data så att det blir enkelt att skapa visualiseringarna?
  • Vad vill du kommunicera med dina data?
  • Finns det dimensioner eller mått som du vill använda i fler visualiseringar?

Du måste också förstå dina data i egenskap av fält, dimensioner och mått. De påverkar hur dina data används i dina visualiseringar.

Mer information finns här Beprövade metoder för datamodellering.

Välja visualiseringstyper som passar ditt syfte

Varje visualiseringstyp har ett specifikt mål. Du måste först fundera på syftet med visualiseringen, och välja en visualiseringstyp som låter dig utforska dina data på ett sätt som passar det syftet.

Exempel: Du vill visa hur ett mått, kvartalsförsäljning, utvecklas över tid. Du bör välja ett linjediagram eftersom en av dess starka sidor är att visa hur måttet värde förändras över tid.

Mer information finns i Metodtips för att välja visualiseringstyper och Skapa och redigera visualiseringar.

Skapa visualiseringar med hjälp av Insight Advisor

När du skapar en app vet du kanske vilka frågor som du försöker besvara, men inte kombinationen av data och visualiseringar som kommer att hjälpa dig att upptäcka det. Insight Advisor Sök, Analystyper i Insight Advisor och diagramförslag från Insight Advisor kan vägleda dig när du ska skapa visualiseringar.

Insight Advisor Sök och Analystyper i Insight Advisor når du genom att klicka på Insight Advisor i arket. Du kan även komma åt Insight Advisor Sök genom att ange en fråga i sökrutan. Med Insight Advisor Sök, kan Qlik Sense analysera dina data och skapa visualiseringar baserat på dina söktermer eller urval. Sedan kan du välja vilka visualiseringar som du vill lägga till i ditt ark. Med Analystyper i Insight Advisor kan du välja den analystyp som du vill se med de fält som du vill använda. Insight Advisor skapar sedan analyser enligt dina specifikationer. Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insight Advisor.

Diagramförslag från Insight Advisor hjälper dig att bygga visualiseringar snabbt. Genom att dra ett fält till ark från din resurspanel och sedan dra ytterligare fält till det första fältet skapar Qlik Sense en föreslagen visualisering för den kombinationen av fält. Diagramförslag omfattar ett fokuserat urval av diagramegenskaper som du kan justera. Om du vill göra ytterligare justeringar kan du stänga av diagramförslag för den visualiseringen och få tillgång till det fulla utbudet av diagramegenskaper. Mer information finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.

Uppdatera visualiseringar för att förbättra hur data visas

När du har skapar visualiseringar kan du ändra dem så att data visas på bästa sätt och lyfts fram på arket. Du kan även ändra data, eller byta till en annan visualiseringstyp.

Mer information finns i Ställa in och förbättra visualiseringar

Mer information