Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Komma igång med visualiseringar

Med visualiseringar kan du presentera data så att dina appanvändare kan tolka och utforska dem. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas.

Fält

Fält innehåller ett eller flera värden och motsvarar kolumner i en databastabell. Fältdata kan innehålla kvantitativa eller kvalitativa data.

I en visualisering används fält för att skapa dimensioner och mått. Du kan även använda fält på olika sätt för att lägga till visualiseringar i din app. Vissa visualiseringar, som tabeller, kan presentera fält i ett oförändrat tillstånd.

Om du arbetar med fält som innehåller datum- eller tidsmarkörinformation i din app kan du definiera att antal relaterade attribut för ett datum, till exempel år eller vecka, och använda dem i visualiseringen.

Använda dataresurser i visualiseringar

Fält

Dimensioner

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som "tårtbitar" i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Dimensioner skapas från fält i datamodelltabellerna.

När flera fält bildar en naturlig hierarki skapar man lämpligen en hierarkisk grupp.

Du kan använda uttryck för att skapa beräknade dimensioner. En beräknad dimension består av ett uttryck där ett eller flera fält ingår. Alla standardfunktioner kan användas.

Datagruppering med dimensioner

Mått

Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält.

På visa visualiseringstyper kan du använda modifierare för att ändra hur måttet beräknas i de tillgängliga dimensionerna. Du kan till exempel låta värdena för ett mått ackumuleras i en eller två dimensioner eller beräkna genomsnittet för ditt mått i ett visst antal steg.

För stapeldiagram och linjediagram har du också möjlighet att välja trendlinjer. En trendlinje är en visuell presentation av riktningen för värden under en viss tid.

Mått

Uttryck

Ett uttryck kan innehålla referenser till fält, variabler och mått.

I de flesta fall är uttryck aggregeringar, dvs. beräkningar som kan omfatta flera poster. Det innebär att alla fältreferenser i ett uttryck måste omslutas av en aggregeringsfunktion. Om ingen aggregeringsfunktion används, används funktionen Only().

Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för rubriker, underrubriker, fotnoter och till och med dimensioner. Detta innebär till exempel att istället för att låta en visualiserings rubrik vara statisk text kan den skapas från ett uttryck som ger olika resultat beroende på vilka val som görs.

Använda uttryck i visualiseringar

Visualiseringar

Med visualiseringar kan du presentera data så att dina appanvändare kan tolka och utforska dem. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas.

Visualiseringar är enkla att lägga till och anpassa. De kan vara diagram, som stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller, mätare och trädkartor. Varje diagramtyp har en unik funktion. Qlik Cloud markerar automatiskt element som är associerade med dina urval så att du kan söka nedåt i hierarkin och använda filter.

När du har skapat en visualisering vill du kanske göra justeringar för att förbättra hur den förmedlar information till användare. Du kan till exempel ändra vilka data som används eller hur visualiseringen ser ut. Du kan lägga till fler dimensioner eller mått för att skapa en fylligare presentation, eller ta bort några för att göra visualiseringen renare och tydligare.

Välja rätt visualisering

Skapa visualiseringar

Metodtips

Innan du börjar skapa dina egna visualiseringar kontrollerar du metodtips för att utforma visualiseringar och väljer visualiseringstyper.

Metodtips för att välja visualiseringstyper

Metodtips för hur man utformar visualiseringar

Rekommendationer för visualiseringar, fält och namngivning

 

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!