Gå till huvudinnehåll

Mått

Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält.

Ett mått måste ha ett namn. Det kan även förses med beskrivande data, såsom beskrivning och taggar.

Exempel:  

Du kan exempelvis skapa ett stapeldiagram för att visualisera kostnaden för varje typ, genom att lägga till dimensionen Product Type till diagrammet och måttet Cost, som består av uttrycket Sum(Cost), som är resultatet av beräkningen av aggregeringsfunktionen Sum via fältet Cost. Resultaten grupperas per Product Type-dimensionen.

Stapeldiagram med dimensionen Product Type och måttet Cost.

Bar chart.

Mer information