Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Pivottabell

Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt.

Du kan omorganisera mått och dimensioner genom att pivotera rader och kolumner.

Anteckning om informationNär du sorterar pivottabeller visas alltid NULL-värden först.

Användning

Pivottabellen är användbar om du vill inkludera flera dimensioner eller mått i en enda tabell och sedan omorganisera dem för att se olika delsummor.

Fördelar

Pivottabellen är ett kraftfullt verktyg för att analysera flera dimensioner och mått samtidigt, och sedan kunna omorganisera dem för att få ett annat perspektiv på dina data. Du kan expandera raderna du är intresserad av samtidigt som raderna i resten av tabellen är dolda.

Nackdelar

Pivottabellen kan verka lite komplicerad och ger inga direkt insikter på ett ögonblick.

Pivotera data i tabellen

När du vill omorganisera dina data drar du elementen till en ny kolumn eller rad.

I följande pivottabell har dimensionen Customer dragits till positionen efter Product Group. Dimensionen Item Desc har flyttats till positionen före Product Group. Som en följd av detta sorteras dimensionerna nu huvudsakligen efter Item. Fokus har ändrats från Customer till Item Desc. Du kan se antal och försäljning för varje kund genom att klicka på . Denna åtgärd expanderar en dimension.

Pivottabell med omorganiserade data.

Genom att flytta dimensionen Customer från rader till kolumner kan du bibehålla fokus på Item Desc-dimensionen, men också visa distribution av element per kund. Flyttningen har gjort pivottabellen mer informationsrik.

Pivottabell med omorganiserade data.

Gruppera mått

Som du kanske har lagt märke till så presenteras inte Quantity och Sales som separata mått i den övre kolumnraden. Intill dimensionen Customer hittar du ett element som kallas Värden. När du använder fler än ett mått grupperas de automatiskt i måttgruppen Värden. Den här gruppen kan läggas till i delavsnittet med rader eller delavsnittet med kolumner. Måttgruppen kan inte redigeras eller väljas i tabellen. Du kan inte dela upp måttelementet och använda ett mått som en rad och ett annat som en kolumn.

I egenskapspanelen kan du sortera efter det första måttet i gruppen, se Sortera efter första måttet.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!