Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

De juiste visualisatie kiezen

Met visualisaties kunt u gegevens zo weergeven dat de gebruikers van uw app deze kunnen interpreteren en verkennen. Een staafdiagram bijvoorbeeld om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel met precieze waarden voor dezelfde gegevens. Goede visualisaties helpen u de weergegeven gegevens snel en nauwkeurig interpreteren.

Het is gemakkelijk visualisaties toe te voegen en aan te passen. Visualisaties kunnen diagrammen zijn, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, meters en structuuroverzichten. Elk diagramtype biedt een unieke functionaliteit. Qlik Cloud Analyse markeert automatisch items die bij uw selecties horen zodat u naar een lager niveau kunt schakelen en filteren.

Visualisatietypen selecteren die aansluiten bij uw doel

Elk visualisatietype heeft een specifiek doel. U moet over het doel van uw visualisatie nadenken en een visualisatietype selecteren waarmee u uw gegevens effectief voor dat doel kunt onderzoeken.

Bijvoorbeeld: U wilt laten zien hoe een meting, kwartaalverkopen, zich in de tijd ontwikkelt. U zou een lijndiagram moeten maken, omdat een van de sterke punten hiervan is dat wordt weergegeven hoe metingswaarden in de tijd veranderen.

Ga voor meer informatie naar Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen en Visualisaties maken en bewerken.

Welke visualisaties zijn beschikbaar?

Er zijn twee basistypen visualisaties beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster.

  • Diagrammen illustreren de gegevens met visuele elementen zoals staven, lijnen of punten.
  • Tekstgebaseerde visualisaties presenteren gegevens in tekstvorm, bijvoorbeeld als tabellen of filters.

Er zijn dashboardobjecten beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster.

Welke type diagram het beste is, hangt af van het doel van de visualisatie.

Ga voor meer informatie naar Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen.

Als de vooraf gedefinieerde visualisaties niet voldoen aan uw doel, kunt u een visualisatie-uitbreiding gebruiken. U kunt deze vinden in het bedrijfsmiddelenvenster onder Uitbreiding.

Diagrammen
Diagram Pictogram (standaard)Pictogram (geavanceerd)Beschrijving
Automatisch diagram-Autochart probeert de beste visualisatie voor uw geselecteerde gegevens te kiezen.
Staafdiagram, verticaal gegroepeerdVerticale staafdiagramHet verticaal gegroepeerde staafdiagram groepeert een dimensie op een andere dimensie, zoals Stad op Regio, met verticale staven.
Staafdiagram, horizontaal gegroepeerdVerticale staafdiagramHet horizontaal gegroepeerde staafdiagram groepeert een dimensie op een andere dimensie, zoals Stad op Regio, met verticale staven.
Staafdiagram, verticaal gestapeldVerticale staafdiagramHet verticaal gestapelde staafdiagram stapelt een dimensie verticaal op een andere dimensie.
Staafdiagram, horizontaal gestapeldVerticale staafdiagramHet horizontaal gestapelde staafdiagram geeft een dimensie horizontaal gestapeld door een andere dimensie in staven weer.
BoxplotBoxplotBoxplotDe boxplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens, geïllustreerd met een box met ‘whiskers’ (horizontale lijnen) en een middenlijn in het midden.
BulletgrafiekBulletgrafieken kunnen worden gebruikt om de prestaties van een meting te visualiseren en te vergelijken met een doelwaarde en een kwalitatieve schaal, bijvoorbeeld Slecht, Gemiddeld en Goed.
Combinatiegrafiek, verticaalCombinatiegrafiekCombinatiegrafiekIn een combinatiegrafiek worden staven en lijnen gecombineerd in één diagram. De staven en lijnen hebben verschillende assen om het vergelijken van percentages en totalen mogelijk te maken.
Combinatiegrafiek, horizontaalCombinatiegrafiekIn een combinatiegrafiek worden staven en lijnen gecombineerd in één diagram. De staven en lijnen hebben verschillende assen om het vergelijken van percentages en totalen mogelijk te maken.
VerdelingsplotVerdelingsplotVerdelingsplotDe verdelingsplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens. Gegevens worden als waardepunten langs een as getekend.
RingdiagramCirkeldiagramHet ringdiagram geeft de relatie tussen waarden weer en de relatie van een enkele waarde ten opzichte van het totaal.
MeterMeterdiagramMeterdiagramMet een meter wordt de waarde van één meting weergegeven, zonder dimensies.
HistogramHistogramHistogramHet histogram is geschikt voor het visualiseren van de verdeling van numerieke gegevens over een continue interval of een bepaalde tijdsperiode. De gegevens zijn verdeeld in opslaglocaties.
LijndiagramLijndiagramIn het lijndiagram worden gegevenslijnen tussen waarden weergegeven. Lijndiagrammen worden vaak gebruikt om een trend in gegevens voor een bepaalde periode te visualiseren.
Lijndiagram, gebiedLijndiagramHet lijndiagram voor gebied geeft trends na verlopen van tijd weer, met ingevulde gebieden onder lijnen.
KaartKaartKaartDe kaart wordt gebruikt om geospatiale gegevens en metingswaarden te combineren, zoals de verkopen voor een regio of winkel.
Mekko-diagramHet mekko-diagram vergelijkt een groep terwijl ook categorie-items binnen deze groepen worden vergeleken.
CirkeldiagramCirkeldiagramHet cirkeldiagram geeft de relatie tussen één dimensie en één meting aan.
SpreidingsplotSpreidingsdiagramSpreidingsdiagramIn een spreidingsplot worden waarden van twee metingen weergegeven. Dit is handig als u gegevens wilt weergeven waarbij elke instantie twee getallen heeft, bijvoorbeeld voor land zowel bevolking als bevolkingsgroei. Het is mogelijk een optionele derde meting te kiezen. Deze wordt vervolgens weerspiegeld in de grootte van de bellen. Bij het weergeven van grote gegevensverzamelingen worden kleuren in plaats van bellengrootte gebruikt om het formaat van de meting aan te geven.
StructuuroverzichtStructuuroverzichtStructuuroverzichtIn een structuuroverzicht worden hiërarchische gegevens weergegeven. Een structuuroverzicht kan een groot aantal waarden tegelijkertijd weergeven in een beperkte ruimte.
WatervalgrafiekWatervalgrafiekWatervalgrafiekDe watervalgrafiek laat zien hoe een oorspronkelijke waarde wordt beïnvloed door tussentijdse positieve en negatieve waarden.
Visualization bundle--De Visualization bundle is een set diagrammen die kan worden gebruikt om de diagramcapaciteit van uw Qlik Sense-app te verbeteren en verhogen.
Tekstgebaseerde visualisaties
DiagramPictogram (standaard)Pictogram (geavanceerd)Beschrijving
FiltervakFiltercontainerFiltercontainerMet het filtervak kunt u bepalen welke gegevens op een werkblad worden getoond. Met een filtervak kunnen de gegevens van meerdere dimensies tegelijk worden gefilterd.
KPIKPIKPIDe KPI wordt gebruikt voor het presenteren van centrale prestatiecijfers. U kunt een koppeling toevoegen aan een werkblad.
NL inzichtenNL inzichtenNL inzichtenDe NL inzichten-visualisatie toont inzichten in natuurlijke taal van gegevens in de vorm van een diagram.
DraaitabelDraaitabelDe draaitabel presenteert dimensies en metingen als rijen en kolommen van een tabel. Met de draaitabel kunt u gegevens analyseren in meerdere dimensies tegelijk. De gegevens in een draaitabel kunnen worden gegroepeerd op basis van een combinatie van de dimensies en er kunnen subtotalen worden weergegeven.
TabelTabelDe tabel geeft waarden weer als records. Elke rij van de tabel bevat velden die zijn berekend met behulp van metingen. Een tabel bevat meestal één dimensie en meerdere metingen.
Tekst en afbeelding-Tekst U kunt de tekst- en afbeeldingsvisualisatie gebruiken om tekst en afbeeldingen, metingen en koppelingen toe te voegen aan een webpagina. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
Dashboardobjecten
ObjectPictogramBeschrijving
KnopTekstU kunt knoppen gebruiken om snelle koppelingen toe te voegen voor eenvoudige selectie en navigatie in uw app. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
ContainerU kunt ook visualisaties in een beperkte ruimte toevoegen of de visualisaties in de container tonen of verbergen op basis van voorwaarden. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
Dashboard bundle Een reek besturingselementen die u kunt gebruiken om de navigatie en selectie in uw Qlik Sense-app te verbeteren.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!