Ga naar hoofdinhoud

Qlik Sense-visualisaties

Met visualisaties kunt u gegevens zo weergeven dat de gebruikers van uw app deze kunnen interpreteren en verkennen. Een staafdiagram bijvoorbeeld om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel met precieze waarden voor dezelfde gegevens. Goede visualisaties helpen u de weergegeven gegevens snel en nauwkeurig interpreteren.

Het is gemakkelijk visualisaties toe te voegen en aan te passen. Visualisaties kunnen diagrammen zijn, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, meters en structuuroverzichten. Elk diagramtype biedt een unieke functionaliteit. In de Qlik Sense Dev Hub kunt u aangepaste objecten maken. Qlik Sense markeert automatisch items die bij uw selecties horen zodat u naar een lager niveau kunt schakelen en filteren.

Een werkblad met vier verschillende visualisaties

Werkblad met visualisaties.

De gegevensbronnen van uw visualisaties begrijpen

U moet uw gegevens begrijpen als u een effectieve visualisatie wilt ontwerpen met een duidelijk doel. Vraag uzelf het volgende af:

  • Om wat voor soort gegevens gaat het? Nominale, ordinale, interval- of ratiogegevens?
  • Hoe verhouden verschillende delen van de gegevens zich tot elkaar?
  • Kunt u de gegevens op een zodanige manier ordenen dat het voor u gemakkelijk wordt om uw visualisaties te maken?
  • Wat wilt u met uw gegevens communiceren?
  • Zijn er dimensies of metingen die u opnieuw wilt gebruiken in meerdere visualisaties?

U moet uw gegevens ook begrijpen op het gebied van velden, dimensies en metingen. Deze beïnvloeden hoe uw gegevens in uw visualisaties worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Tips voor het gebruik van gegevensmodellen.

Visualisatietypen selecteren die aansluiten bij uw doel

Elk visualisatietype heeft een specifiek doel. U moet over het doel van uw visualisatie nadenken en een visualisatietype selecteren waarmee u uw gegevens effectief voor dat doel kunt onderzoeken.

Bijvoorbeeld: U wilt laten zien hoe een meting, kwartaalverkopen, zich in de tijd ontwikkelt. U zou een lijndiagram moeten maken, omdat een van de sterke punten hiervan is dat wordt weergegeven hoe metingswaarden in de tijd veranderen.

Ga voor meer informatie naar Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen en Visualisaties maken en bewerken.

Visualisaties maken met behulp van Insight Advisor

Bij het maken van een app weet u wellicht op welke vragen u een antwoord probeert te vinden, maar niet de combinatie van gegevens en visualisaties waarmee u de oplossing kunt ontdekken.. Insight Advisor Zoeken Analysetypen van Insight Advisor, en diagramsuggesties van Insight Advisor kunnen u helpen bij het maken van visualisaties.

Insight Advisor Zoeken en Analysetypen van Insight Advisor zijn te openen door op Insight Advisor te klikken in het werkblad. U kunt Insight Advisor Zoeken ook openen door in het zoekvak een vraag in te voeren. Met Insight Advisor Zoeken kan Qlik Sense uw gegevens analyseren en visualisaties maken op basis van uw zoektermen of selecties. U kunt vervolgens visualisaties selecteren die u aan uw werkblad wilt toevoegen. Analysetypen van Insight Advisor stelt u in staat het gewenste analysetype en velden te kiezen. Insight Advisor maakt vervolgens analyses op basis van uw specificaties. Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met Insight Advisor.

Met Insight Advisor-diagramsuggesties kunt u snel visualisaties bouwen. Door een veld vanuit het bedrijfsmiddelenvenster naar het werkblad te slepen en vervolgens aanvullende velden naar het eerste veld te slepen, kan Qlik Sense een visualisatiesuggestie maken voor die combinatie van velden. Diagramsuggesties bevatten een specifieke selectie van diagrameigenschappen die u kunt aanpassen. Als u aanvullende aanpassingen wilt uitvoeren, kunt u diagramsuggesties voor die visualisatie uitschakelen en daarmee toegang krijgen tot de volledige verzameling diagrameigenschappen. Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met diagramsuggesties van Insight Advisor.

Visualisaties bijwerken om de weergave van gegevens te verbeteren

Tijdens het maken van uw visualisaties kunt u deze wijzigen om te verbeteren hoe gegevens worden weergegeven en gemarkeerd in het werkblad. U kunt de gegevens ook wijzigen of de visualisatie omschakelen naar een ander type.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties afstemmen en verbeteren