Gå till huvudinnehåll

Introduktionskurs – Bygga en analysapp

I den här introduktionskursen skapar du en Qlik Cloud Analystjänster-app. Du kommer att lägga till data, skapa diagram och skapa en storytelling-presentation.

Det här får du lära dig

När du har slutfört den här handledningen kommer du att förstå stegen som ingår när du skapar en app, vilket innefattar att skapa visualiseringar med Insight Advisor. Du kommer även att lära dig principerna för appdesign.

Vem är den här introduktionskursen avsedd för?

Användare som är bekanta med grunderna i Qlik Cloud. Du vet hur du gör urval och tolkar resultaten av dessa.

Det här behövs innan du kan börja

Du behöver:

  • Åtkomst till Qlik Cloud.

  • En professionell användarallokering. För att ta reda på vilken typ av användarallokering du har, kontakta din klientorganisations administratör. Mer information finns i Tilldela användarallokeringar.

  • Handledningsdatafilerna. Hämta paketet och packa upp det:

    Tutorial - Building an app files

Lektioner i introduktionskursen

Avsnitten i introduktionskursen är avsedda att slutföras i ordning. Du kan dock när som helst lämna kursen och återvända senare.

Vill du lära dig mer?