Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Cirkeldiagram och ringdiagram

Cirkeldiagram och ringdiagram visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden. Du bör använda ett ringdiagram när du har en enda dataserie som innehåller negativa värden.

I cirkeldiagrammet utgör dimensionerna sektorer av måttvärdena. Ett cirkeldiagram kan ha en dimension och upp till två mått. Det första måttet används för att avgöra vinkeln för varje sektor av diagrammet.

Försäljning per region i ett cirkeldiagram.

Cirkeldiagram

Om du vill kan ett andra mått användas för att avgöra radien för varje sektor av cirkeldiagrammet. Den här typen av cirkeldiagram kallas även rosendiagram.

Försäljning utifrån produktundergrupp i ett cirkeldiagram med genomsnittlig försäljning per fakturaförsäljning som avgör sektorradie

Cirkeldiagram som använder radiemått.

I cirkelpresentationen av cirkeldiagrammet stöds inte negativa värden i radiemåttet och utesluts. Negativa värden i radiemåttet stöds inte i ringpresentationen och pekar inåt mot mitten av cirkeldiagrammet.

Försäljning utifrån produktundergrupp i ett cirkeldiagram med radiemått som innehåller en jämförelse av försäljning från det föregående året

Cirkeldiagram med radiemått som innehåller negativa värden.

Användning

Cirkeldiagrammet är bäst när du vill jämföra en viss sektor mot totalen. Cirkeldiagrammet är speciellt användbart när man bara har två sektorer, till exempel ja/nej eller väntelista/avslutade.

Vi rekommenderar inte att du jämför resultaten i två cirkeldiagram med varandra.

Fördelar

Cirkeldiagrammet ger en omedelbar förståelse för proportioner när få sektorer används som dimensioner. När du använder färre än tio sektorer ger cirkeldiagrammet en mycket bra visuell överblick.

Nackdelar

Det kan vara svårt att jämföra olika sektorer i ett cirkeldiagram, framför allt om diagrammet har många sektorer.

Cirkeldiagrammet tar upp mycket plats på arket relativt de värden det visualiserar.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!