Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigering och urval i din Qlik Sense-app.

Dashboard bundle-kontroller

Instrumentpanelskontroller finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande kontroller ingår:

Anteckning om information Kontrollen för On-Demand-rapporter är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.

Utfasade kontroller

De här kontrollerna har fasats ut och ersatts av en inbyggd kontroll. Befintliga förekomster av de här kontrollerna fungerar fortfarande, men det går inte att lägga till nya. Vi rekommenderar att du ersätter utfasade kontroller med den inbyggda kontrollen.

Kontrollen Dela-knapp

Ersatt av Gör offentlig. Mer information finns här: Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Dela-knapp – May 2021

Visa/dölja-behållare

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Visa/dölja-behållare – June 2019

Behållare med flikar

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Behållare med flikar – June 2019

Navigeringsknapp

Utfasad och ersatt av Knapp. Mer information finns här: Knapp

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Navigeringsknapp – February 2020

Begränsningar

När du använder objekt från Dashboard bundle gäller några begränsningar jämfört med inbyggda kontroller. Följande begränsningar gäller för alla kontroller från Dashboard bundle:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • Läsriktningen höger till vänster stöds inte.
 • Hjälpmedelsfunktioner stöds inte.
 • Objekt från ett objektpaket från Qlik kan inte redigeras med Dev Hub.

Följande tabell visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla objektpaket.

 • Hämta

  Hämta som bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering som har skapats med ett objekt i en berättelse.

 • Parallella tillstånd

  Göra olika urval på samma dimension och jämföra urvalen i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida.

Funktionsstöd för instrumentpanelspaket
Kontroll Hämta Storytelling Parallella tillstånd Övervaka i hubben
Animering Endast Excel Ej tillämpligt Ja Nej
Datumväljare Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja Nej

NL Insights

Endast bild och PDF Ja Nej Ja
Variabelinmatning Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Nej
Videospelare Ej tillämpligt Ja Ja Nej

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!