Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wybór odpowiedniej wizualizacji

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Wizualizacje można łatwo dodawać i dostosowywać. Mogą mieć postać wykresów, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, tabele, mierniki i mapy drzewa. Każdy typ wykresu ma unikatową funkcjonalność. Analityka Qlik Cloud automatycznie wyróżnia elementy powiązane z wyborami w celu użycia ich do drążenia lub filtrowania.

Wybieranie typów wizualizacji zgodnie z celem

Każdy typ wizualizacji ma konkretny cel. Musisz zastanowić się nad celem wizualizacji i wybrać taki jej typ, który umożliwi wydajne eksplorowanie danych, a przez to osiągnięcie tego celu.

Na przykład: chcesz przedstawić zmiany miary, którą jest sprzedaż kwartalna, w miarę upływu czasu. W takim przypadku należy utworzyć wykres liniowy, ponieważ jedną z jego zalet jest przedstawianie zmian wartości miary w czasie.

Więcej informacji zawierają tematy Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji oraz Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

Które wizualizacje są dostępne?

W panelu zasobów dostępne są dwa podstawowe typy wizualizacji.

  • Wykresy prezentują dane za pomocą elementów wizualnych, takich jak słupki, linie i punkty.
  • Wizualizacje oparte na tekście prezentują dane w postaci tekstowej, na przykład jako tabele lub filtry.

W panelu zasobów dostępne są obiekty pulpitu nawigacyjnego.

Wybór najlepszego wykresu jest zależny od przeznaczenia wizualizacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji.

Jeśli predefiniowane wizualizacje nie spełniają konkretnego celu, można użyć rozszerzenia wizualizacji. Znajdziesz je w panelu zasobów w obszarze Rozszerzenie.

Wykresy
Wykres Ikona (standardowa)Ikona (zaawansowana)Opis
Automatyczny wykresAutomatyczny wykres próbuje wybrać najlepszą wizualizację dla wybranych danych.
Pionowy zgrupowany wykres słupkowyPionowy wykres słupkowyPionowy zgrupowany wykres słupkowy grupuje jeden wymiar według innego wymiaru, np. Miasto według Region, za pomocą pionowych słupków.
Poziomy zgrupowany wykres słupkowyPionowy wykres słupkowyPoziomy zgrupowany wykres słupkowy grupuje jeden wymiar według innego wymiaru, np. Miasto według Region, za pomocą poziomych słupków.
Pionowy skumulowany wykres słupkowyPionowy wykres słupkowyPionowy skumulowany wykres słupkowy ustawia jeden wymiar na drugim w pionie.
Poziomy skumulowany wykres słupkowyPionowy wykres słupkowyPoziomy skumulowany wykres słupkowy wyświetla jeden wymiar ułożony poziomo względem innego wymiaru w słupkach.
Wykres pudełkowyWykres pudełkowyWykres pudełkowyWykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz.
Wykres pociskowyWykres pociskowyWykres pociskowyWykresy pociskowe mogą służyć do wizualizacji wyników jakiejś miary i porównywania ich z wartością docelową albo ze skalą jakościową, taką jak „słabe”, „średnie” i „dobre”.
Wykres kombi, pionowyPionowy wykres kombiWykres kombiWykres kombi łączy na jednym wykresie słupki i linie. Dla słupków i linii wyświetlane są różne osie, co umożliwia porównywanie wartości procentowych i sum.
Poziomy wykres kombiPoziomy wykres kombiWykres kombiWykres kombi łączy na jednym wykresie słupki i linie. Dla słupków i linii wyświetlane są różne osie, co umożliwia porównywanie wartości procentowych i sum.
Wykres rozkładuWykres rozkładuWykres rozkładuWykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.
Wykres pierścieniowyWykres pierścieniowyWykres kołowyWykres pierścieniowy przedstawia relację między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości.
MiernikWykres zegarowyWykres zegarowyMiernik służy do wyświetlania wartości jednej miary bez wymiarów.
HistogramHistogramHistogramHistogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników.
Wykres liniowyWykres liniowyWykres liniowyWartości wyświetlane na wykresie liniowym są połączone liniami. Typowym zastosowaniem wykresów liniowych jest pokazywanie trendów w danych w określonych odstępach czasowych.
Wykres liniowy, obszarWykres liniowyWykres liniowyWykres liniowy obszaru wyświetla trendy w czasie z wypełnionymi obszarami pod liniami.
MapaMapaMapaMapa umożliwia łączenie danych geoprzestrzennych i wartości miar, na przykład danych sprzedaży według regionu lub sklepu.
Wykres MekkoWykres Mekko służy do porównywania grup z jednoczesnym porównywaniem elementów kategorii zawartych w tych grupach.
Wykres kołowyWykres kołowyWykres kołowyNa wykresie kołowym pokazywana jest zależność między jednym wymiarem a jedną miarą.
Wykres punktowyWykres punktowyWykres punktowyWykres punktowy przedstawia wartości z dwóch miar. Przydaje się to do prezentacji danych, w których każdy element ma dwie wartości — w przypadku kraju mogłaby to być na przykład liczba ludności i przyrost naturalny. Można też podać opcjonalną, trzecią miarę, która będzie określać wielkość bąbelków. W przypadku dużych zestawów danych wielkości miary nie są reprezentowane przez wielkość bąbelków, lecz przez różne kolory.
Mapa drzewaMapa drzewaMapa drzewaMapa drzewa to metoda wyświetlania danych hierarchicznych. Używając mapy drzewa, można na ograniczonej przestrzeni pokazać wiele wartości naraz.
Wykres wodospadowyWodospadowyWodospadowyWykres wodospadowy przedstawia wpływ pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową.
Visualization bundlePakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense.
Wizualizacje oparte na tekście
WykresIkona (standardowa)Ikona (zaawansowana)Opis
Panel filtrowaniaKontener filtruKontener filtruPanel filtrowania umożliwia kontrolowanie zakresu danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.
Wskaźnik KPIWskaźnik KPIWskaźnik KPIWskaźnik KPI umożliwia prezentowanie kluczowych wyników liczbowych dotyczących wydajności. Może też zawierać łącze do arkusza.
Wnioski w języku naturalnymWnioski w języku naturalnymWnioski w języku naturalnymWizualizacja obiektu NL Insights wyświetla wnioski w języku naturalnym na temat danych w formie wykresu.
Tabela przestawnaTabela przestawnaTabela przestawnaW tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych w kilku wymiarach naraz. Dane w tabeli przestawnej można grupować według kombinacji wymiarów, z możliwością wyświetlania sum cząstkowych.
TabelaTabelaTabelaWartości w tabeli są wyświetlane w postaci wierszy, a każdy wiersz tabeli zawiera pola wyliczane przy użyciu miar. Tabela obejmuje zwykle jeden wymiar i wiele miar.
Tekst i grafikaTekst Wizualizacja typu tekst i grafika pozwala dodawać tekst, grafiki, miary i łącza do stron internetowych. (tylko w zaawansowanym trybie edycji)
Obiekty panelu nawigacyjnego
ObiektIkonaOpis
PrzyciskPrzyciskPrzycisków można używać, aby dodawać szybkie łącza w celu łatwego wybierania i nawigowania w aplikacji. (tylko w zaawansowanym trybie edycji)
KontenerMożesz dodawać wizualizacje na ograniczonej przestrzeni i pokazywać lub ukrywać wizualizacje wewnątrz kontenera w zależności od warunków. (tylko w zaawansowanym trybie edycji)
Dashboard bundle Zestaw elementów sterujących, które można wykorzystać do usprawnienia nawigacji i wyboru w Twojej aplikacji Qlik Sense.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!