Przeskocz do zawartości głównej

Qlik Sense — wizualizacje

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Wizualizacje można łatwo dodawać i dostosowywać. Mogą mieć postać wykresów, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, tabele, mierniki i mapy drzewa. Każdy typ wykresu ma unikatową funkcjonalność. W Qlik Sense Dev Hub można tworzyć niestandardowe obiekty. Qlik Sense automatycznie wyróżnia elementy powiązane z wyborami w celu użycia ich do drążenia lub filtrowania.

Arkusz z czterema różnymi wizualizacjami

Arkusz z wizualizacjami.

Rozumienie źródeł danych wizualizacji

Aby projektować skuteczne wizualizacje z jasnym celem, należy zrozumieć swoje dane. Zadaj sobie następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju są to dane? Czy pokazują wartości, porządek, odstępy, czy stosunki?
  • Jakie są relacje między różnymi częściami danych?
  • Czy da się zorganizować dane w sposób ułatwiający tworzenie wizualizacji?
  • Jakie informacje chcesz przekazać poprzez dane?
  • Czy wymiary lub miary, które planujesz ponownie wykorzystać, znajdują się w wielu wizualizacjach?

Należy również zrozumieć dane pod kątem pól, wymiarów i miar. Wpływają one na sposób użycia danych w wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych.

Wybieranie typów wizualizacji zgodnie z celem

Każdy typ wizualizacji ma konkretny cel. Musisz zastanowić się nad celem wizualizacji i wybrać taki jej typ, który umożliwi wydajne eksplorowanie danych, a przez to osiągnięcie tego celu.

Na przykład: chcesz przedstawić zmiany miary, którą jest sprzedaż kwartalna, w miarę upływu czasu. W takim przypadku należy utworzyć wykres liniowy, ponieważ jedną z jego zalet jest przedstawianie zmian wartości miary w czasie.

Więcej informacji zawierają tematy Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji oraz Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

Tworzenie wizualizacji za pomocą programu Insight Advisor

Tworząc aplikację, możesz znać pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź, ale nie kombinację danych, a wizualizacje pomogą Ci ją odkryć. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, Typy analiz funkcji Insight Advisor i sugestie wykresów w funkcji Insight Advisor mogą pomóc w tworzeniu wizualizacji.

Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor oraz Typy analiz funkcji Insight Advisor są dostępne po kliknięciu Insight Advisor w arkuszu. Do Wyszukiwania funkcji Insight Advisor można także przejść, wprowadzając pytanie w polu wyszukiwania. Korzystając z Wyszukiwania w funkcji Insight Advisor, Qlik Sense może analizować dane i tworzyć wizualizacje w oparciu o wyszukiwane terminy lub wybory. Następnie możesz wybrać wizualizacje, które chcesz dodać do arkusza. Typy analiz funkcji Insight Advisor umożliwia wybór typu analizy, który chcesz zobaczyć, z polami, których chcesz użyć. Insight Advisor następnie tworzy analizy według Twoich specyfikacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor ułatwiają szybkie tworzenie wizualizacji. Po przeciągnięciu pola do arkusza z panelu zasobów, a następnie przeciągnięciu dodatkowych pól na pierwsze pole Qlik Sense utworzy proponowaną wizualizację do tej kombinacji pól. Sugestie dotyczące wykresu obejmują ukierunkowany wybór właściwości wykresu, który możesz dostosować. Jeśli chcesz wprowadzić dalsze poprawki, możesz wyłączyć sugestie dotyczące wykresu w odniesieniu do tej wizualizacji i uzyskać dostęp do wszystkich właściwości wykresu. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor.

Aktualizowanie wizualizacji w celu poprawy sposobu wyświetlania danych

Podczas tworzenia wizualizacji możesz je modyfikować, aby poprawić sposób wyświetlania i wyróżniania danych w arkuszu. Możesz także zmieniać dane oraz przełączać typy wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Dostrajanie i ulepszanie wizualizacji.

Dowiedz się więcej