Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa analyser med Qlik Sense

Du skapar analyser genom att skapa en Qlik Sense-app, lägga till data till den och sedan lägga till visualiseringar av data i ark i appen.

Appar kan läggas till i hubben av användare med Användarrättighet Professional eller Full User. Qlik Cloud-analys-hubbmedlemmar kan visa och interagera med appar i utrymmen där de är medlemmar. Om de har behörigheter i ett delat eller hanterat utrymme kan de lägga till innehåll som ark och berättelser i apparna.

Anteckning om information

Appar som har skapats i Qlik Sense Enterprise on Windows och publicerats i Qlik Cloud-analys-hubben kan inte redigeras eller delas i hubben. Om du vill redigera dessa appar ska du exportera apparna från QMC och importera dem till Qlik Cloud-analys-hubben.

Du kan utveckla appar och dela dem i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempel på en apps livscykel:

 1. Skapa din app

  Du kan skapa en ny app och utveckla den i hubben. Om du vill utveckla appen tillsammans med någon annan kan du lägga till appen i ett delat utrymme.

  Skapa appar och lägga till data

  Arbeta i utrymmen

  Om du äger en app i molnhubben som du vill använda som mall kan du skapa en kopia av den och redigera kopian.

  Duplicera appar

  Du kan även importera en app, till exempel en app som har exporterats från en annan Qlik Sense-driftsättning.

  Överföra appar

 2. Lägg till data

  Om du har skapat en ny app kan du lägga till nya datakällor eller använda befintliga datakällor från dina personliga eller delade utrymmen, bygga en datamodell och sedan skapa ark och berättelser.

  Ladda och modellera analysdata

  Om du har kopierat en app kan du ändra datakällorna, revidera datamodellen och sedan redigera arken och berättelserna. Om du kopierar en app som innehåller datakällor som du inte äger måste du lägga till de källorna.

  Om du har laddat upp en app måste du lägga till de ursprungliga datakällorna i appen igen. Du kan även lägga till nya datakällor och ändra innehållet.

  Du kan bygga din datamodell i samarbete med andra medlemmar i delade utrymmen. Mer information finns i Utveckla dataladdningsskript tillsammans i delade utrymmen.

 3. Utveckla din app

  När du lagt till data kan du börja skapa ark och visualiseringar. Visualiseringar är diagram och andra objekt som visualiserar dina data. Appanvändare kan göra val i visualiseringarna för att ändra data som visas i din app. Du använder ark för att presentera relaterade visualiseringar i en app, till exempel en instrumentpanel.

  Arbeta med ark

  Arbetar med visualiseringar

  När du har lagt till dina ark och visualiseringar kan du eventuellt lägga till berättelser och bokmärken i din app. Berättelser samlar in ögonblicksbilder från din app så att du kan dela insikter du har upptäckt med andra användare.

  Dela dina insikter med data storytelling

  Med bokmärken kan du spara dina aktuella analytiska val av data i din app. Dessa kan delas med andra användare så att de snabbt kan använda användbara val för ark i din app.

 4. Gör dina ark och berättelser offentliga

  Dina ark och berättelser är privata tills du gör dem offentliga. Om du delar din app med andra användare, se till att du gör dem offentliga.

  Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

 5. Skapa ett schema för laddning av data

  För att försäkra dig om att aktuell information visas i visualiseringarna kan du schemalägga när data ska laddas.

  Ladda appdata

 6. Dela appen med andra medlemmar

  Du kan dela din personliga app med medlemmar i din molnhubb genom att flytta appen till ett delat utrymme. Du kan även publicera appen till ett hanterat utrymme.

  Arbeta i delade utrymmen

  Arbeta i hanterade utrymmen

 7. Uppdatera appen

  När du äger en app kanske du får feedback från de som använder den. En delad app kan uppdateras när som helst. Du kan göra ark och berättelser privata igen så att du kan arbeta med dem. Du kan göra ändringar i datamodellen.

 8. Dra tillbaka en app i molnhubben

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!