Gå till huvudinnehåll

Arbeta med appar

Du kan lägga till, redigera och dela appar i molnhubben.

Användare med rollen Professional kan lägga till appar i molnhubben. Medlemmar i molnhubben kan visa och interagera med appar i utrymmen där de är medlemmar. Om de har behörigheter i ett delat eller hanterat utrymme kan de lägga till innehåll som ark och berättelser i apparna.

Observera:

Appar som har skapats i Qlik Sense Enterprise on Windows och är publicerade i molnhubben kan inte redigeras eller delas i molnhubben. Om du vill redigera dessa appar i molnhubben exporterar du dem först från QMC. Importera dem sedan till molnhubben.

Du kan utveckla appar och dela dem i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempel på en apps livscykel:

 1. Skapa appen i molnhubben

  Du kan skapa en ny app och utveckla den i molnhubben. Om du vill utveckla appen tillsammans med någon annan kan du lägga till appen i ett delat utrymme.

  Skapa appar och lägga till data

  Arbeta i utrymmen

  Om du äger en app i molnhubben som du vill använda som mall kan du skapa en kopia av den och redigera kopian.

  Kopiera appar i molnhubben

  Du kan även importera en app, till exempel en app som har exporterats från en annan Qlik Sense-driftsättning.

  Överföra appar

 2. Lägg till data och utveckla appen

  Om du har skapat en ny app kan du lägga till nya datakällor eller använda befintliga datakällor från dina personliga eller delade utrymmen, bygga en datamodell och sedan skapa ark och berättelser.

  Om du har kopierat en app kan du ändra datakällorna, revidera datamodellen och sedan redigera arken och berättelserna. Om du kopierar en app som innehåller datakällor som du inte äger måste du lägga till de källorna.

  Om du har laddat upp en app måste du lägga till de ursprungliga datakällorna i appen igen. Du kan även lägga till nya datakällor och ändra innehållet.

  Dina ark och berättelser är privata tills du gör dem offentliga. Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

 3. Skapa ett schema för laddning av data

  För att försäkra dig om att aktuell information visas i visualiseringarna kan du schemalägga när data ska laddas.

  Ladda appdata i molnhubben

 4. Dela appen med andra medlemmar

  Du kan dela din personliga app med medlemmar i din molnhubb genom att flytta appen till ett delat utrymme. Du kan även publicera appen till ett hanterat utrymme.

  Arbeta i delade utrymmen

  Arbeta i hanterade utrymmen

 5. Uppdatera appen

  När du äger en app kanske du får feedback från de som använder den. En delad app kan uppdateras när som helst. Du kan göra ark och berättelser privata igen så att du kan arbeta med dem. Du kan göra ändringar i datamodellen.

 6. Dra tillbaka en app i molnhubben

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar