Gå till huvudinnehåll

Null-värden i visualiseringar

Data saknas ibland eller kan inte beräknas eftersom fälten innehåller värden som är null eller not a number (NaN). I visualiseringarna visas null- och NaN-värden på olika sätt, enligt tabellen nedan.

Hur Null och NaN värden visas
Visualiseringstyp Null-värden i dimensioner NaN-värden i mått
Stapeldiagram – (när etiketter är aktiverade i egenskapspanelen, annars tomt)
Lådagram Ingen motsvarighet
Kombinationsdiagram En kombination av NaN-värdet för stapeln och linjen.
Fördelningsdiagram Ingen motsvarighet
Filterruta Ingen motsvarighet N/A
Mätare N/A
Histogram Ingen motsvarighet
KPI N/A
Linjediagram Tomt
Karta Ingen motsvarighet Grå
Cirkeldiagram Tomt
Spridningsdiagram Tomt
Tabell
Text och bild N/A
Trädkarta Tomt