Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tabell

Tabellen visar flera fält samtidigt. Innehållet i varje rad är logiskt sammankopplat. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått.

Tabellvisualisering

Valen gör du enbart i dimensionskolumnerna. Alla dimensionskolumner har en sökikon Sök i rubriken.

Användning

Använd en tabell när du vill visa detaljerade uppgifter och precisa värden snarare än visualiseringar av värden. Tabeller är användbara när du vill jämföra flera värden. Dimensioner med hierarkiska grupper är mycket effektiva att använda i tabeller. På ett begränsat utrymme kan du söka nedåt i hierarkin till nästa detaljnivå och analysera uppdaterade måttvärden.

Fördelar

Du kan filtrera och sortera tabellen på olika sätt. Många värden kan ingå i en tabell, och när du använder de hierarkiska funktionerna i en tabell använder du arkets begränsade yta effektivt. En tabell är utmärkt när du vill se exakta värden i stället för trender och mönster.

Nackdelar

Om tabellen innehåller många värden blir det svårt att få en överblick över hur värden är kopplade. Det blir även svårt att se oregelbundenhet inom tabellen.

Visa begränsningar

Antal rader och kolumner

I en tabell kan du ha miljontals rader och så gott som oändliga antal kolumner med dimensioner och mått. Men eftersom gigantiska tabeller är opraktiska och svåra att hantera, är gränsen för det rimliga långt snävare än teoretiskt maximum. I de flesta fall vill man kunna se alla kolumner utan att behöva använda bläddringslister.

Tabeller som har innehåll med varierande storlek

I en tabell kan du ha både kolumner där innehållet får plats på en rad och kolumner med text som radbryts över flera rader. I vissa fall kommer du att se hur justeringen och antalet rader ändras när kolumnen med radbrytningar rullas in i och ut ur vyn. När vyn bara har innehåll som får plats på en rad kommer tabellen att anpassas och visa allt innehåll på enkelrader, vilket innebär att fler rader visas.

För att inte användaren ska bli förvirrad rekommenderar vi att du i de här situationerna inaktiverar radbrytning av text över flera rader.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!