Gå till huvudinnehåll

Skapa appar

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Skapa appar

Qlik Sense-appar är program som skapas med data för ett särskilt syfte. Appanvändare utforskar data via visualiseringar som väljs och utvecklas vidare av apputvecklare. Appar skapas främst på tre olika sätt, beroende på kunskapsnivå och hur mycket data som behöver bearbetas när de laddas. Tillgängliga alternativ från grundläggande till avancerat är bland andra:

 1. Laddas upp en gång och ändras aldrig.
 2. Ändras manuellt via Datahanteraren.
 3. Ersätts eller uppdateras enbart med nya ändringar.

Appar baseras på en datamodell och ett laddningsskript. Mått och dimensioner är återanvändbara dataelement som används för att skapa diagram. Ark och berättelser visar och ordnar visualiseringarna. Upptäckter kan göras med hjälp av filter och urval.

En Qlik Sense-app där urval används

Make discoveries by applying selections

Rätt behörighet krävs för att du ska kunna skapa och interagera med appar. Om funktioner i appen inte är tillgängliga för dig kontaktar du administratören och ber om lämplig behörighet.

Bakgrunder

Datahanteraren och Skriptredigeraren

I Datahanteraren kan du snabbt lägga till och omvandla data. Du kan även skapa associationer mellan datatabeller. I Skriptredigeraren används skript för att ansluta till en datakälla och hämta data. Se Ladda och hantera data med Datahanteraren och Använda Skriptredigeraren.

Mått

Mått är beräkningar som används i visualiseringar. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Se Mått och Använda uttryck i visualiseringar.

Dimensioner

Dimensioner är fält som används i visualiseringar. Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Se Datagruppering med dimensioner och Fält.

Struktur och grafik

Ark

Ark innehåller datavisualiseringar, såsom diagram och tabeller. Du ger appen struktur genom att gruppera visualiseringar på ark. Du kan till exempel ha ett ark för försäljningen i Nordamerika och ett annat ark för Europa. Mer information finns i Strukturera en app med hjälp av ark och Qlik Sense-visualiseringar.

Bokmärken

Bokmärken är genvägar till en viss uppsättning urval och diagramexpansioner. Se Skapa bokmärken för val.

Berättelser

Berättelser bygger på ögonblicksbilder av visualiseringar. Du presenterar dina data genom att skapa en berättelse som guidar dig till nya insikter med hjälp av ögonblicksbilder från olika tidpunkter och urvalstillstånd. Se Dela dina insikter med data storytelling.

Arbeta med appar i molnhubben

Du kan lägga till, redigera och dela appar i molnhubben.

Användare med rollen Professional kan lägga till appar i molnhubben. Medlemmar i molnhubben kan visa och interagera med delade appar. De kan inte lägga till gemensamt innehåll som ark och berättelser i delade appar, om inte appen finns i ett delat utrymme som de har behörighet att redigera.

Observera:

Appar som har skapats i Qlik Sense Enterprise on Windows och är publicerade i molnhubben kan inte redigeras eller delas i molnhubben. Om du vill redigera dessa appar i molnhubben exporterar du dem först från QMC. Importera dem sedan till molnhubben.

Du kan utveckla appar och dela dem i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempel på en apps livscykel:

 1. Lägg till appen i molnhubben

  Du kan skapa en ny app och utveckla den i molnhubben. Om du äger en app i molnhubben som du vill använda som mall kan du skapa en kopia av den och redigera kopian. Du kan även importera en app som har exporterats från en annan Qlik Sense-driftsättning.

  Skapa appar och lägga till data

  Om du vill utveckla appen tillsammans med någon annan kan du lägga till appen i ett delat utrymme. Exempel på ett arbetsflöde för utrymmen finns i Samarbeta med andra Qlik Sense-användare.

 2. Lägg till data och utveckla appen

  Om du har skapat en ny app kan du lägga till datakällor, bygga en datamodell och sedan skapa ark och berättelser. Om appen finns i ett delat utrymme kan du även använda datakällor som redan lagts till i utrymmet.

  Om du har kopierat en app kan du ändra datakällorna, revidera datamodellen och sedan redigera arken och berättelserna. Om du kopierar en app som innehåller datakällor som du inte äger måste du lägga till de källorna.

  Om du har laddat upp en app måste du lägga till de ursprungliga datakällorna i appen igen. Du kan även lägga till nya datakällor och ändra innehållet.

  Dina ark och berättelser är privata tills du gör dem offentliga.

 3. Skapa ett schema för laddning av data

  För att försäkra dig om att aktuell information visas i visualiseringarna kan du schemalägga när data ska laddas.

  Ladda appdata i molnhubben

 4. Dela appen med andra medlemmar

  Du kan dela din personliga app med medlemmar i din molnhubb genom att flytta appen till ett delat utrymme. Du kan även publicera appen till ett hanterat utrymme.

  Samarbeta med andra Qlik Sense-användare

 5. Uppdatera appen

  När du äger en app kanske du får feedback från de som använder den. En delad app kan uppdateras när som helst. Du kan göra ark och berättelser privata igen så att du kan arbeta med dem. Du kan göra ändringar i datamodellen.

 6. Dra tillbaka en app i molnhubben

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar

RELATERAD INFORMATION: