Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Knapp

Med knappar kan du:

  • lägga till snabblänkar som gör det lätt att göra urval och navigera i appen

  • ladda data

  • köra automatiseringar

Anteckning om information

Knappar kan endast läggas till i avancerat redigeringsläge.

Användning

Knappen är användbar när du vill hjälpa appanvändare genom att ge dem:

  • fördefinierade urval eller urvalskontroller
  • navigeringslänkar till andra ark, berättelser eller webbplatser
  • funktioner för att ladda data i en app
  • möjligheten att köra en automatisering från en app.

Du kan ladda data i en app som du äger. Appanvändare behöver redigeringsbehörighet. Mer information finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen eller Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

Exempel på knappar som används på ett ark.

Fyra knappar, så som de visas i Qlik Sense.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!