Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Spridningsdiagram

Spridningsdiagrammet visar värdepar från två eller tre mått.

Detta är användbart om man vill visa data där varje instans har två nummer, till exempel relationen mellan Sales och Quantity per Customer. I spridningsdiagrammet nedan används ett tredje mått (Cost) för att generera bubbelstorleken.

Spridningsdiagrammet visar relationen mellan Försäljning och Kvantitet per kund.

Spridningsdiagram som visar kundförsäljning och försäljningskvantitet

Spridningsdiagrammet visar värden från olika mått över en dimension i form av en samling punkter. I de flesta diagram hittar du din dimension på en av axlarna, men i spridningsdiagrammet motsvaras dimensionen av punkterna i diagrammet. Måtten ligger på var och en av de två axlarna. När ett tredje, valfritt, mått används avspeglas värdet i bubbelstorleken. Om du analyserar stora datauppsättningar och visar komprimerade data indikeras densiteten för datapunkterna av färger.

Användning

Spridningsdiagrammet hjälper dig att hitta möjliga relationer mellan värden och hitta avvikande värden i datauppsättningar. Spridningsdiagrammet är också användbart om du vill visa data där varje instans har minst två nyckeltal, exempelvis medellivslängd och bruttonationalprodukt per capita i olika länder.

Fördelar

Spridningsdiagrammet är ett fantastiskt sätt att visualisera korrelationen mellan två eller fler mått samtidigt. Det tredje måttet är ett effektivt sätt att skilja mellan värden och förenkla identifieringen av, exempelvis, stora länder, stora kunder, stora kvantiteter och så vidare.

Nackdelar

Spridningsdiagrammet kan vara svårt att förstå för en oerfaren användare, eftersom det har måttvärde på båda axlar, och de tredje, valfria, måttet lägger till komplexitet till tolkningen. Se till att även en person som inte är så insatt kan tolka spridningsdiagrammet korrekt. Användning av beskrivande etiketter är ett bra sätt att göra det enklare att tolka visualiseringen.

Värdena kan placeras ovanpå varandra och är då inte synliga förrän du zoomar in.

Visa begränsningar

Stora datauppsättningar i spridningsdiagram

Du kan ange det maximala antalet synliga bubblor i ett spridningsdiagram om du använder avancerat redigeringsläge. Gå till Presentation > Maximalt antal synliga bubblor. Standard är 2,500. Maxantalet är 50 000. Om du anger ett antal som är färre än 1000 kommer spridningsdiagrammet att bete sig som om det maximala antalet är 1000 synliga bubblor.

Om antalet visade datapunkter är mindre än Maximalt antal synliga bubblor, kommer data att visas som individuella bubblor. Om det finns fler datapunkter än antalet inställda i Maximalt antal synliga bubblor, kommer du att se en översikt över din datauppsättning som en tabell med färgade rutor. Växlingen mellan den komprimerade vyn och bubbelvyn görs automatiskt. Om det finns fler än 5 000 synliga bubblor, visas inte bubbeletiketter och bubblor som ligger utanför gränsvärden.

Spridningsdiagram med komprimerade data som visas i en bubbla.

Spridningsdiagram med komprimerade data som visas i en bubbla.

Zoomning och panorering

I ett spridningsdiagram kan du zooma och panorera runt bland dina data. Interaktionen ser olika ut beroende på vilken typ av enhet du använder. Om du zoomar in kan du se var i datauppsättningen du är genom att titta på minidiagrammet i det nedre högra hörnet. Om du zoomar in på större datauppsättningar kan du se rutor med värden inuti. Värdena representerar antal punkter i varje ruta.

Du kan inte göra val när spridningsdiagrammet renderas under en panorering eller zoomning.

Zoomning och panorering är inte möjlig när du har gjort ett urval i vyn för komprimerade data.

Du kan ändra komprimeringsupplösningen i menyn för visuell utforskning eller i egenskapspanelen.

Spridningsdiagram med komprimerade data som visas komprimerat.

Spridningsdiagram med komprimerade data som visas komprimerat.

Färgning

Komprimerade spridningsdiagram färgas alltid automatiskt med den huvudsakliga datafärgen. Det innebär att all definition av anpassad färg inte påverkar komprimerade data. Densiteten för datapunkterna visas av färg. Tätare data visas i en mörkare färg.

Men om du zoomar in eller gör urval så att antalet datapunkter som visas minskas till mindre än Maximalt antal synliga bubblor, så kommer data att färgas enligt det som definierats.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!