Gå till huvudinnehåll

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Utforska dina data och skapa visualiseringar med Analystyper i Insight Advisor och Insight Advisor Sök. Insight Advisor skapar visualiseringar för dig med hjälp av Qlik cognitive engine och ditt programs logiska modell. Klicka på Insight Advisor i ett ark för att öppna Insight Advisor Sök och Analystyper i Insight Advisor.

Analystyper i Insight Advisor

Välj vilken typ av analys du vill se, till exempel uppdelning, trend över tid eller ömsesidig information. Välj sedan de data du vill använda i analysen. Insight Advisor genererar diagram med hjälp av dina val. Analystyper i Insight Advisor är det snabbaste sättet att skapa diagram när du vet vad du vill se och vilka datakällor du ska använda, men inte vet hur du bygger analysen själv.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Navigering Insight Advisor

Insight Advisor Sök

Ange en fråga eller ett påstående på naturligt språk. Insight Advisor använder sedan Qlik cognitive engine för att tolka din fråga och skapa visualiseringar som svarar på dina frågor från din datamodell. Insight Advisor Sök är det snabbaste sättet att skapa diagram när du har en specifik fråga att besvara.

Du kan också välja fält och huvudobjekt från resurspanelen. Insight Advisor genererar resultat baserat på dina val.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Skapa analyser med tillgångsurval

Navigering Insight Advisor

Du kan även komma åt Insight Advisor i molnhubben med Insight Advisor Chat. Mer information finns i Utforska appar med analys av konversationer.

Insight Advisor och den logiska modellen

Insight Advisor skapar visualiseringar med hjälp av Qlik cognitive engine och en logisk modell av dina data. Den logiska modellen definierar hur fält i din datamodell ska användas som dimensioner eller mått, samt relationerna mellan fält. Som standard bygger Insight Advisor en logisk modell genom att lära sig hur användare interagerar . Om du lägger till diagram i ark eller redigerar diagram lär sig Insight Advisor dessa inställningar.

Du kan även skapa en egen logisk modell för appen. Med affärslogik kan du definiera relationer för och användning av data i din logiska modell. När affärslogik är påslagen, är inlärning baserad på tidigare användning inte tillgänglig. Om du definierar kalenderperioder och anger dem som standardperioder, är typerna periodanalys och periodprestandaanalys tillgängliga. Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insight Advisor.

Skapa visualiseringar med Analystyper i Insight Advisor och Insight Advisor Sök

Du kan skapa diagram med Insight Advisor på tre sätt:

 • Välj den typ av analys som du vill se och de fält eller originalobjekt som ska användas med den. Analystyper i Insight Advisor genererar sedan matchande analyser.

 • Ställ en fråga till Insight Advisor och låt Insight Advisor Sök generera diagram med hjälp av analyser med naturligt språk.

 • Välj fält eller originalobjekt och låt Insight Advisor Sök generera diagram genom autoanalys av dina data.

Vilka datatillgångar som är tillgängliga för dig i Insight Advisor beror på om programmet använder affärslogik för att definiera sin logiska modell och din utrymmesbehörighet. Om du har behörigheten Kan visa , kan du endast se huvudobjekt, såvida inte programmet definierar sin logiska modell med affärslogik.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Välj en analystyp och lägg sedan till fält för att skapa analyser med Analystyper i Insight Advisor. Det här är det snabbaste sättet att skapa visualiseringar när du vet vilka analyser som du vill se och vilka data som du vill använda men inte hur du själv bygger analyserna.

Klicka på Skapa en analysInsight Advisor startsidan. I Analysalternativ visas alla tillgängliga analystyper med beskrivningar av hur de används.

Analysalternativ

Analystyper för Insight Advisor, som visar tillgängliga analystyper under alternativet Analyser.

När du har valt en analystyp väljer du fälten eller originalobjekten som du vill använda i analysen. Insight Advisor ger förslag på tillgångar att använda för varje parameter. Du kan ändra analystyper genom att välja en ny analystyp från listrutan eller genom att klicka på Visa alla analyser för att se analysalternativ. Du kan rensa dina urval genom att klicka på Återställ analys.

Bygga en analys

Bygga en analys med analystypen uppdelning.
 1. I ett ark, klicka på Insight Advisor.

 2. Klicka på Skapa en analys.

 3. Välj analystyp från Analysalternativ.

 4. Lägg till de obligatoriska fälten eller originalobjekten för din analystyp.

  När du har lagt till de obligatoriska fälten, genererar Insight Advisor dina diagram.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Ställ frågor till Insight Advisor Sök med naturligt språk så genereras relevanta diagram med fältnamn, fältvärden och originalobjekt. Du kan fråga Insight Advisor på två sätt:

 • Ange en fråga eller ett påstående, till exempel vilka är de bästa produkterna för försäljning eller Visa mig produkt efter intäkter i Sverige. Frågor med naturligt språk fungerar bäst när det refererar till fält- eller originalobjekt direkt.

  Anteckning om information

  Qlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska, spanska, franska, portugisiska och ryska. Om din webbläsare inte är inställd på något av de språk som stöds används engelska.

  Du kan ändra vilket språk Insight Advisor ska använda genom att välja ett språk från knappen Språk.

  Riktlinjer för att använda naturligt språk i dina sökningar finns i Använda naturligt språk med Insight Advisor.

 • Om din webbläsares röst-till-text-funktion stöds i Insight Advisor kan du klicka på mikrofon-ikonen och ställa din fråga till Insight Advisor.

  Anteckning om information

  Insight Advisor har stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktionen i Google Chrome. När du använder röst-till-text-funktionen för att ställa frågor med naturligt språk, ska språket du använder Insight Advisor på matcha språket i dina data.

  Röst-till-text-funktionerna i Google Chrome stöds inte med iOS-enheter.

Om en app definierar tidsperioder i laddningsskriptet, den logiska modellen eller den automatiska kalendern kan du be Insight Advisor om jämförelser av tidsperioder. Du kan be att få månader, kvartal och år i dina jämförelser. Du kan be om en jämförelse genom att använda vs, over, against eller compare to i din fråga. Exempel:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Insight Advisor använder fälten eller termerna du anger. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna. Om du tidigare har gett Insight Advisor anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa.

För frågor med naturligt språk försöker Insight Advisor hitta ett matchande Insikts-diagramresultat. Om ett sådant hittas visar det även relaterade resultat. Du kan klicka på Info om du vill visa hur Insight Advisor genererat resultat utifrån din sökfråga. Om du har ett matchande resultat kan Insight Advisor tillhandahålla ytterligare berättande insikter i relation till din fråga. Klicka på Visa ytterligare insikter om du vill visa berättande insikter.

Matchande resultat med berättande insikter

Stapeldiagram med matchande resultat för frågan ”sum(Sales) by Customer” som har tre berättande insikter i delavsnittet Hittade insikter.
 • I ett ark anger du en fråga eller ett påstående i sökfältet Fråga Insight Advisor och klickar på Skicka fråga.

  Alternativt klickar du på Insight Advisor, anger en fråga i sökfältet för Insight Advisor och klickar på Skicka fråga.

Skapa analyser med tillgångsurval

Välj fält och originalobjekt som du vill använda i diagram och låt Insight Advisor Sök autogenerera diagram. Välj tillgångar att använda från resurspanelen. Du kan även skriva in tillgångsnamn i sökfältet Insight Advisor. Insight Advisor använder sedan fälten som du valde till att generera diagrammen. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna.

Om du tidigare har gett Insight Advisor anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa.

Insight Advisor-analyser genererade efter urval

Analys skapad genom att välja kund och försäljning.
 1. I ett ark, klicka på Insight Advisor.

 2. I resurspanelen väljer du fält och originalobjekt för att skapa analyser.

  Alternativt kan du ange fält eller originalobjekt i sökfältet.

  När du väljer tillgångar genererar Insight Advisor visualiseringar.

Använda Insight Advisor-analyser

Du kan expandera en Insight Advisor-analys genom att välja den eller klicka på Visa. Du kan sedan göra urval i analysen.

Observera följande angående val:

 • Urvalen gäller för alla analyser.

 • Urval som gjorts i diagram från dina ark sparas när du öppnar Insight Advisor .

 • Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insight Advisor.

Om en analys är ny kan du lägga till den i dina ark. Om diagrammet finns i ett ark kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till arket.

Vissa analystyper, till exempel Period jämfört med period-instrumentpanelen, resulterar i flera relaterade visualiseringar istället för ett diagram. För dessa visas en förhandsgranskning av den typ av visualiseringar som ingår i analysen. Klicka på Öppna analys för att visa analysen med data.

En period jämfört med period-analys

Du kan visa ytterligare alternativ genom att klicka på Visa. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Helskärm: Expandera ett diagram om du vill göra ett urval.
 • Redigera analysegenskaper Redigera diagrammets egenskaper om du vill ändra dimension, mått eller diagramtyp.

  Redigera Insight Advisor analysegenskaper

 • Lägg till på ark ...: Lägg till diagrammet på ett nytt eller befintligt ark.
 • Lägg till i nytt ark: Lägg till diagrammen i ett nytt blad (endast ändringar under perioden, ändringar under perioden (detaljerad), period jämfört med period, period jämfört med period (urval) analystyper).
 • Övervaka i hubben: Lägg till diagrammet i molnhubben.

  Övervaka visualiseringar

 • Hämta: Hämta diagrammet som en bild eller PDF-fil.

  Hämta appinnehåll

 • Dölj: Dölj diagram som du inte vill att Insight Advisor ska använda igen. Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökfråga i Allmänna egenskaper.

  Anteckning om information

  Dölj är inte tillgängligt i appar som använder affärslogik.

Du kan gilla analyser av frågor med naturligt språk genom att klicka på LikeW. Genom att gilla förbättras svar på naturligt språk över tid i Qlik Sense.

Redigera Insight Advisor analysegenskaper

Redigera Insight Advisor-analys genom att välja ett diagram och klicka på Redigera. Följande egenskaper är tillgängliga i Analysegenskaper:

 • Diagramtyp: Välj en annan diagramtyp. Information om de alternativa diagramtyper som finns för de olika analyserna finns i Analystyper i Insight Advisor.
 • Gynnsam trend: (Endast rangordningsanalys) Ange om den gynnsamma trenden för rangordning ska öka eller minska.

 • Dimensioner och mått: Ändra fälten som används som Dimensionereller Mått. Du kan ändra måttaggregeringen. Sortera om mått eller dimensioner genom att dra dem.

  Dimensioner och mått från en Insight Advisor-analys kan läggas till bland dina originalobjekt. Klicka på en dimension eller ett mått och klicka sedan på Lägg till ny.

  Om du har specificerat filter i en fråga med naturligt språk, som ett visst fältvärde, kan du ändra dem också.

 • Detaljer: Visa information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insight Advisor har lärt sig av ett diagram Välj detaljer genom att klicka på dem för att ändra eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått eller utesluta fält från framtida analys. Du kan dölja diagram från framtida analys genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

 • Analysperiod: Ändra vilken period från affärslogikskalendern som används i det här diagrammet Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

  Välj en analysperiod för diagram av typen rangordning för att visa analystyperna period och periodprestanda.

  Anteckning om information

  Analysperiod är bara tillgängligt när affärslogik är aktiverat och kalenderperioder har skapats för appen. Om det inte finns någon affärslogik, är Analysperiod tillgängligt om appen har datum/tid-fält med autoCalendar-härledningar i laddningsskriptet.

Redigera Insight Advisor-analyser av typen kalenderperiod

Om en standardkalenderperiod har tilldelats till en grupp, är ytterligare periodanalystyper tillgängliga för Insight Advisor-analys. Standardkalenderperioder skapas i affärslogik. De har andra egenskaper än andra diagram. Följande typer finns tillgängliga:

 • Ändringar under perioden: Visar hur ett mått har förändrats sedan den aktuella eller senaste perioden i vald analysperiod.

 • Ändringar under perioden (detaljerad): Jämför en förändring i ett mått från den aktuella perioden med den tidigare perioden. Förändringen mäts med ett prognostiserat målvärde. Du definierar procentsatserna för om målet uppnås, nästan uppnås eller inte uppnås.

 • Period jämfört med period: Jämför ett mått i den aktuella perioden med samma mått i den tidigare perioden.

 • Period jämfört med period (detaljerad): Jämför ändringar i ett mått över tid mellan perioder. Den innehåller en filterruta för att utforska dimensionsvärden för period jämfört med period.

Dessa analystyper har unika egenskaper. Ändringar under perioden och Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Uppdelning: Välj den dimension som ska användas tillsammans med måttet om du vill visa ändringarna under perioden.

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period har följande egenskaper:

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Parametrar: Ange gränserna för gränser uttryckta i procent för den förväntade ändringsmarginalen och den förväntade ändringen.

 • Gynnsam trend: Ange om den gynnsamma trenden för måttet ska öka eller minska.

 • Uppdelning: Välj dimensionen för att visa de detaljerade periodändringarna tillsammans med måttet.

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Insight Advisor lär sig av dina inställningar för det diagrammet, om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har redigerat diagrammet. Tidigare användning som angivits av en användare gäller bara för den användarens instans av Insight Advisor.

Hantera allmänna egenskaper

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda och inlärda diagram och inlärning som du har ställt in för när diagram genereras.

Anteckning om information

Allmänna egenskaper är inte tillgängliga när affärslogik är aktiverad.

Följande egenskaper är tillgängliga:

 • Dolda rekommendationer innehåller diagram som du har dolt för frågor. Du kan klicka på Visa det här diagrammet igen för att åter visa diagrammet i frågor.
 • Inlärda rekommendationer innehåller diagram som du har valt Lär in för efter redigering. Du kan ta bort inlärda diagram genom att klicka på Ta bort.
 • Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insight Advisor har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Ta bort.

Du kan radera alla dolda diagram, inlärda diagram och inställningar genom att klicka på Radera alla.

Begränsningar

Insight Advisor har följande begränsningar:

 • Insight Advisor har stöd för originalobjekt som använder dollarteckenexpansioner i uttrycken med följande begränsningar:
  • Uttryck och bildtexter för originalobjekt expanderas en gång och resultaten cachelagras. Dollarteckenuttryck utvärderas inte igen förrän uttrycken ändras eller cachen löper ut (vanligen 30 dagar efter utvärderingen).
  • Dollarteckenuttryck som definieras så att de expanderas till värden, som =sum(Sales), stöds inte. Dessa uttryck går inte att kombinera med filter i Insight Advisor. Dollarteckenuttryck måste expanderas till uttryck som ska användas i Insight Advisor.

 • Om ett fältnamn innehåller enbart numeriska värden kommer det fältet att användas när resultat genereras från frågor med naturligt språk istället för ett superlativ (som toppen eller botten med samma numeriska värde).

  Om du till exempel har sökt efter top 3 service providers och ett av dina fält hette 3, kommer 3 att användas i frågeresultatet istället för topp 3-resultatet för tjänstleverantörer.

 • Berättande insikter är bara tillgängliga för engelska och spanska.
 • Berättande insikter är bara tillgängliga för följande analystyper:

  • Rangordning

  • Rangordning

  • Uppdelning

  • Trend

  • Jämförelse

  • Kartdistribution

  • Klustring

  • Korrelation

  • Medelvärde för processkontroll

  Berättande insikter är inte alltid inkluderade i de analystyper som stöds, beroende på hur en fråga med naturligt språk behandlas och vilka data som används.

 • Berättande insikter ger bara ett generellt meddelande om frågan innehåller fler än två filter eller fler än två datavärdesfilter på en dimension. De använda filtren ingår dock i svaret.
 • Berättande insikter är inte tillgängliga för frågor med flera dimensioner eller fler än två mått.
 • Jämförelser av tidsperioder har följande begränsningar:
  • För frågor som year over year eller month over month måste hela satsen skrivas ut. Förkortningar som YOY eller MOM stöds inte.
  • Jämförelser av tidsperioder har endast stöd för upp till ett mått och en dimension i frågan med naturligt språk.
RELATERAD INFORMATION: