Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

QlikView-appar i Qlik Cloud

Du kan ladda upp och komma åt QlikView-appar i Qlik Sense-molnhubben. Du kan även dela QlikView-appar med andra användare genom att publicera dem i utrymmen.

QlikView-appar är kompatibla med Qlik Cloud. QlikView-användare som vill använda QlikView-appar i en molnmiljö måste ha en enhetlig licens. Den enhetliga licensen är tillgänglig sedan April 2019-versionerna av QlikView och Qlik Sense.

Mer information om licenser för QlikView finns i QlikView-licenser (endast på engelska).

Du kan lägga till QlikView-appar i molnhubben på följande sätt:

Anteckning om informationI Qlik Sense Business kan du bara ladda upp QlikView-dokument.

Publicera QlikView-appar och länkar

QlikView-appar har samma syfte som Qlik Sense-appar, men har ett annat gränssnitt och andra funktioner. QlikView-apparna är skrivskyddade i molnmiljön. Du kan utforska visualiseringarna i appen, men kan inte redigera appen eller lägga till dina egna ark till appen. Du kan dela QlikView-appar med andra användare genom att lägga till dem i hanterade och delade utrymmen.

Molnhubbsmedlemmar med administratörsbehörighet för en QlikView Server-miljö kan distribuera QlikView-dokument, och länkar till dokument, till molnhubben. QlikView-dokument öppnas direkt i molnhubben. Appar som distribueras till Qlik Cloud kan endast distribueras till hanterade utrymmen.

Du kan publicera dokument och länkar i Qlik Cloud.

Med länkar som publiceras i molnhubben dirigeras du utanför molnmiljön, till QlikView AccessPoint där QlikView-dokumentet öppnas. Användaren måste ha åtkomst till QlikView Server.

Publicera QlikView-dokument och -länkar i Qlik Cloud

Medlemmar i molnhubben kan även ladda upp QlikView-appar till personliga utrymmen i molnhubben och publicera dem i hanterade eller delade utrymmen. Mer information om hur du laddar upp en QlikView-app i molnhubben finns i QlikView-appar i Qlik Cloud.

QlikView-appar och QlikView-dokument

I en QlikView-miljö kallas QlikView-filer för dokument och har formatet .qvw. I en molnmiljö kallas QlikView-filer appar och har formatet .qvf. När ett QlikView-dokument laddas upp till molnhubben konverteras filen automatiskt från .qvw till .qvf så att den blir kompatibel med molnmiljön. Dokument som har konverterats från .qvw till .qvf kan inte konverteras tillbaka igen.

Genom att konvertera ett QlikView-dokument till en QlikView-app kan molnhubbmedlemmarna öppna och interagera med QlikView-innehållet i molnmiljön. Konverteringen innebär dock vissa begränsningar vad gäller funktioner. För mer information om vilka funktioner som stöds och inte stöds i QlikView-appen, se: Arbeta med QlikView-appar i molnhubben

Ladda upp och dela en QlikView-app i Qlik Cloud-hubb

Du kan manuellt ladda upp en QlikView-fil (.qvw) till Qlik Cloud-hubben från QlikView-publicerarmappen eller någon annan önskad plats i din Windows-miljö. När appen har laddats upp ligger den i ditt personliga utrymme. Du kan sedan dela den till delade utrymmen och publicera den till hanterade utrymmen där du har behörigheten ”Kan publicera”.

 1. Välj en QlikView-fil (.qvw) som du vill ladda upp i Qlik Cloud-hubben.
 2. Anteckning om tipsQlikView-filer kan laddas upp från valfri lokal plats/fjärrplats. Om du laddar upp en QlikView-fil från publiceringsmappen i en QlikView Server-miljö är det en god idé att först ladda upp filen från QlikView Hanteringskonsol för att se till att den är uppdaterad till den senaste versionen.
 3. Ladda upp QlikView-filen till ditt personliga utrymme i molnhubben. Klicka på knappen Lägg till ny längst upp till höger och välj sedan Ladda upp app i listrutan.

 4. Dela QlikView-appen med andra molnhubbmedlemmar genom att publicera den i hanterade utrymmen eller genom att dela den i delade utrymmen.
  • Välj ett eller fler hanterade utrymmen där du vill publicera QlikView-appen. Hanterade utrymmen skapas av huvud- eller analysadministratören eller av användare som har rollen ManagedSpaceCreator.
   Detaljerad information finns i Arbeta i hanterade utrymmen.
  • Välj ett delat utrymme där du vill dela QlikView -appen. Detaljerad information finns i Arbeta i hanterade utrymmen.

Arbeta med QlikView-appar i molnhubben

Från molnhubben kan du interagera med QlikView-appar på samma sätt som med Qlik Sense-appar.  QlikView-appar kan läggas till i samlingar. Till skillnad från Qlik Sense-appar är QlikView-appar i molnhubben skrivskyddade. QlikView-appar kan delas med andra användare i delade utrymmen. Gemensamt eller delat innehåll kan inte läggas till i apparna av andra användare.

Anteckning om informationNär du öppnar QlikView appar i Qlik Cloud upprättas en anslutning över WSS-protokollet (WebSocket Secure). Se därför till att din brandvägg och proxyserver (om du planerar att använda en) är konfigurerade för att tillåta utgående WSS-anslutningar.

För varje app i molnhubben visas appens namn, beskrivning, ägare och ändringsdatum. Du kan öppna appen genom att klicka på den. Du kan klicka på Mer för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

 • Mer information

  Under Detaljer finns en översikt över appinformationen. Här visas datum för appskapande och den senaste ändringen. Under Detaljer visas även de taggar som har använts för appen och vem som har åtkomst till den. Du kan även visa de hanterade utrymmen som appen har publicerats till. Du kan också se app-ID:t och unika appvisningar.

 • Publicera

  Du kan publicera appar från personliga eller delade utrymmen. Du måste ha behörigheten Kan publicera i de hanterade utrymmen du publicerar i.

  Publicera appar i molnhubbar

 • Redigera

  Du kan ändra appens namn, beskrivning, taggar och utrymme.

  Redigera appinformation i molnhubben

 • Ta bort

  Du kan ta bort appar du äger från molnhubben. Om du har behörighet i ett utrymme kan du även ta bort appar från utrymmet.

  Ta bort en app

 • Öppna appen i IE-insticksprogrammet

  Bara tillgängligt från Microsoft Edge i IE-läge.

  Installationsfilen för QlikView IE-insticksprogrammet hämtas från Produkthämtningar, se Hämta installationsfiler.

  QlikViews IE-insticksprogram är ett program som installeras lokalt i användarens Microsoft Edge. Om insticksprogrammet är installerat öppnas appen i insticksprogrammet. Innehållet i QlikView-appen visas i ett format som liknar den ursprungliga qvw-filen så mycket som möjligt.

  Klientorganisationens URL måste läggas till som en betrodd webbplats i Microsoft Edge (Internetalternativ > Säkerhet). Du kan utelämna https:// i URL:en och aktivera inställningen Visa blandat innehåll under Anpassad nivå... för Betrodda platser.

  Mer information finns i supportartikeln QlikView på Qlik Cloud Services: öppna dokument med IE-plugin via Edge Chromium.

 • Lägg till i samling

  Du kan lägga till QlikView-appen i en samling.

  Samlingar

 • Skapa en dubblett

  Du kan duplicera appen.

 • Flytta

  Du kan flytta appen till ett annat utrymme.

  Flytta appar

 • Exportera med data

  Om du är huvudadministratör kan du exportera en app från ditt personliga utrymme med data.

  Exportera appar

 • Exportera utan data

  Om du är huvudadministratör kan du exportera en app från ditt personliga utrymme utan att ta med data.

  Exportera appar

Du kan inte ladda QlikView-appar i molnhubben. När det gäller appar som har laddats upp manuellt till molnhubben kan du ladda upp dem igen med uppdaterade data.

Funktioner som stöds

Här är en lista över åtgärder som stöds när du öppnar en QlikView-app i molnhubben. Standardanvändning med alla objekt och alla uttryck stöds.

 • Välj, Välj möjliga, Välj uteslutna, Välj alla
 • Avsnittsåtkomst
 • Åtgärder och utlösare
 • Bakåt, framåt
 • Pivot
 • Sortering
 • Hierarkisk
 • Sök
 • Lås
 • Växla ark
 • Koppla bort, koppla
 • Minimera, Maximera
 • Radera, Radera alla, Radera andra fält
 • Ställ in referens
 • Parallella tillstånd
 • Set-analys
 • Dokumentkedjor

 • Dokumentbokmärken
 • Serverbokmärken (skapa, ta bort, dela, skicka som länk)

  Behörighet att använda serverbokmärken i QlikView-appar i utrymmen är samma som för privata Qlik Sense-bokmärken.

  Mer information finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen och Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

 • Databas (skrivskyddad)

  Stöds endast för bokmärken.

 • Tillgänglighet och GeoAnalytics-komplement
 • Skicka till Excel (sorteringsordning och dokument med triggrar stöds inte).

  Om din QlikView-app innehåller arkobjekt med fält som visar villkor beroende på variabler, se till att Inkludera i bokmärken är markerat innan du laddar upp appen till Qlik Cloud. Om inte kommer dessa objekt inte att exporteras korrekt. Inkludera i bokmärken finns i QlikView Desktop, Dokumentegenskaper > Variabler.

 • Indatafält
 • Varningar

Funktioner som inte stöds

Åtgärderna i denna lista stöds inte för närvarande:

 • Funktioner som baseras på delad filpersistens i Windows stöds inte. Exempel: Serverobjekt, skapa ny app, lägga till ark, nya arkobjekt. Serverbokmärken kan migreras från din lokala QlikView-installation till QlikView-appen i molnhubben.
 • Du kan inte ladda QlikView-appar i molnhubben.
 • Du kan inte hämta data (t.ex. exportera till Excel) från QlikView-dokument med triggrar.

 • QlikView-appar i en molnmiljö är skrivskyddade. Skriptfunktioner är inte tillgängliga.
 • Det finns stöd för AJAX-klient och IE-insticksprogram, men inte för följande: Öppna i server och Version för liten enhet (mobila klienter – appen för små och mobila enheter).

 • Det går inte att ersätta en befintlig app med en ny uppladdning. För varje uppladdning läggs en ny kopia av appen till och den föregående tas inte bort även om apparna har samma namn..
 • Anteckningar
 • Filtrera AccessPoint-dokumentlistan baserat på dokumentegenskapen Section Access kommer inte att fungera i molnhubben.

 • Senaste dokumentstatus
 • Sessionssamarbete
 • Makron
 • Skriva ut (HTML)
 • Rapporter (PDF) och on-demand-utskrift (Qlik NPrinting) stöds inte.
 • Kopiera fungerar bara i IE-insticksprogrammet.

 • Kopiering av cellvärde till urklipp fungerar endast i AJAX-klienten och i IE-pluginmodulen.

 • Dela objekt
 • Laddning, både fullständig och delvis
 • Databas (skrivskyddad)

  Stöds endast för bokmärken.

 • Egenskaper (skrivskyddade)
 • Avancerad analys (komplement på serversida)
 • Direkt upptäckt
 • Dynamisk uppdatering
 • Exportera
 • Komplement för tillgänglighet och GeoAnalytics stöds, men inga andra komplement på klientsidan (komplement från tredje apart)

 • Buntar (används mest för bilder)
 • Det finns stöd för flera språk, men språkhanteringen skiljer sig från QlikView AccessPoint, se Byta språk i Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!