Gå till huvudinnehåll

Referenslinjer

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Referenslinjer

En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets yta från en given plats på måttaxeln.

Du kan använda en referenslinje för att visa på en viss nivå av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom det aktuella intervallet för måttaxeln. Du kan lägga flera referenslinjer i samma diagram.

Stapeldiagrammet 5 bästa kunderna med en referenslinje vid 5 miljoner.

Bar chart with a reference line.

Referenslinjer är tillgängliga i följande visualiseringstyper:

 • Stapeldiagram
 • Lådagram
 • Kombinationsdiagram
 • Fördelningsdiagram
 • Mätare
 • Histogram
 • Linjediagram
 • Spridningsdiagram
 • Vattenfallsdiagram

Uttryck för referenslinje

Du kan antingen ange referenslinjens uttryck till ett absolut numeriskt värde eller ange valfritt numeriskt uttryck.

Dimensionsreferenslinjer

Du kan även lägga till referenslinjer längs dimensionens axel. Både kontinuerliga och diskreta axlar stöds. Det går att ange textvärden för diskreta dimensionsaxlar och numeriska värden eller uttryck för kontinuerliga axlar. På en tidsaxel går det att ange ett uttryck som ger ett tidsbaserat resultat som ett datum eller en månad.

Linjediagram med genomsnittlig försäljning per månad, men en referenslinje vid 3 500 och en dimensionsreferenslinje i september.

Line chart with reference and dimensional reference lines.

Dimensionsreferenslinjer är tillgängliga i följande visualiseringstyper:

 • Stapeldiagram
 • Kombinationsdiagram
 • Linjediagram