Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych z plików

NA TEJ STRONIE

Ładowanie danych z plików

Program Qlik Sense może odczytywać dane z plików w różnych formatach.

Formaty plików

Istnieje kilka obsługiwanych formatów plików danych:

 • Pliki tekstowe: dane w polach muszą być rozdzielone separatorami takimi jak przecinki, znaki tabulacji lub średniki. Przykład: pliki z wartościami rozdzielonymi przecinkami (ang. comma-separated values — CSV).

 • Tabele HTML;
 • Pliki programu Excel:

  Uwaga: Nie można ładować danych z plików chronionych hasłem Excel ani plików Excel Binary Workbook (.xlsb).

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel.

 • Pliki XML
 • Natywne pliki QVD i QVX programu Qlik
 • Pliki o stałej długości wiersza
 • Pliki Data Interchange Format (DIF): Pliki DIF mogą być ładowane wyłącznie za pomocą edytora ładowania danych.

Powiązania DataFiles są tworzone automatycznie dla każdej przestrzeni, do której można uzyskać dostęp. Na przykład w obszarze Powiązania między danymi może być widać:

 • DataFiles: powiązanie z Twoją przestrzenią prywatną.
 • DataFiles (Zespół ds. marketingu): powiązanie z przestrzenią udostępnioną.

Można również ładować i zapisywać pliki z folderów przestrzeni udostępnionej, jeśli posiada się uprawnienia do edycji. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych z załadowanych plików danych.

Uwaga: W rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Jak ładować dane z plików?

Sposoby ładowania danych z plików:

Uwaga: Użytkownicy z uprawnieniami do edycji w przestrzeni mogą odczytywać, zapisywać i ładować pliki z łącznika DataFiles w tej przestrzeni. Dla innych użytkowników pliki z łącznika DataFiles są niewidoczne.

Wybranie danych z powiązania między danymi w edytorze ładowania danych

Można przejść do obszaru Powiązania między danymi i użyć Data Selection okna dialogowego Wybierz dane w celu wybrania danych do załadowania.

Więcej informacji zawiera temat Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

Ładowanie danych z pliku na podstawie kodu skryptu

Pliki są ładowane za pomocą instrukcji LOAD w skrypcie. Instrukcje LOAD mogą obejmować pełny zestaw wyrażeń skryptu. Do odczytania danych z innej aplikacji Qlik Sense można użyć instrukcji Binary.

Więcej informacji zawiera temat Load.