Przeskocz do zawartości głównej

addyears — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę występującą n lat po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n lat przed datą startdate.

Składnia:  

AddYears(startdate, n)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
startdate

Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.

n Liczba lat jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.