Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

addyears — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę występującą n lat po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n lat przed datą startdate.

Składnia:  

AddYears(startdate, n)

Typ zwracanych danych: dual

Przykładowy schemat przedstawiający działanie funkcji addyears()

Przykładowych schemat obrazujący, jak różne elementy funkcji addyears generują datę wynikową.

Funkcja addyears() dodaje lub odejmuje zdefiniowaną liczbę lat, n, od startdate. Następnie zwraca datę wynikową.

Argumenty
Argument Opis
startdate

Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.

n Liczba lat jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
addyears ('01/29/2010',3) Zwraca wartość „01/29/2013”.
addyears ('01/29/2010',-1) Zwraca wartość „01/29/2009”.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – prosty przykład

Przykład 2 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!