Przeskocz do zawartości głównej

Analizy danych

Qlik Sense®

Najbardziej zaawansowane i kompletne rozwiązanie z zakresu nowoczesnej analityki biznesowej

Qlik Sense to kompletna platforma analityczna ustanawiająca standardy analityki nowej generacji. Dzięki unikatowemu silnikowi asocjacyjnemu służącemu do przeprowadzania analiz, zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz wysokowydajnej platformie chmurowej każda osoba w organizacji może na co dzień podejmować lepsze decyzje, współtworząc przedsiębiorstwo rzeczywiście oparte na danych.

QlikView®

Nasze klasyczne rozwiązanie do analiz ukierunkowanych

QlikView pozwala w szybki sposób opracowywać i dostarczać interaktywne aplikacje oraz pulpity nawigacyjne do analiz ukierunkowanych. QlikView, a także nowatorski silnik asocjacyjny, na którym ten produkt jest oparty, zrewolucjonizowały sposób, w jaki organizacje używają danych, oddając narzędzia do analityki biznesowej w ręce większej liczby ludzi, niż kiedykolwiek wcześniej.

Qlik Alerting (tylko w języku angielskim)

Inteligentne alerty oparte na danych

Dzięki naszej inteligentnej platformie alarmowej włącz zaawansowane alerty oparte na danych dla Qlik Sense, pomagając użytkownikom proaktywnie monitorować firmę i podejmować działania w odpowiednim czasie.

Qlik NPrinting® (tylko w języku angielskim)

Zaawansowane tworzenie raportów i ich dystrybucja

Twórz w szybki sposób piękne i bogate wizualnie raporty oraz czerp korzyści z posiadanych danych i analiz dzięki łatwej dystrybucji raportów w wielu popularnych formatach, w tym Microsoft Office oraz PDF.

Qlik Insight Bot (tylko w języku angielskim)

Analityka konwersacyjna oparta na algorytmach inteligencji rozszerzonej

Zapewnij większej liczbie osób dostęp do porad bazujących na danych dzięki funkcjom analityki konwersacyjnej, które pozwalają na interakcje za pośrednictwem czatu i rozmów głosowych w aplikacjach takich jak Qlik Sense, Skype, Slack i innych.

Qlik GeoAnalytics® (tylko w języku angielskim)

Zaawansowana analityka oparta na lokalizacji

Podejmuj lepsze decyzje zależące od lokalizacji dzięki przejrzystym wizualizacjom map i funkcjom analityki bazującej na lokalizacji, które pozwalają odnaleźć ukryte powiązania geograficzne.

Qlik Connectors®

Łączność w czasie rzeczywistym z dowolnym źródłem danych

Gromadź i łącz dane ze źródeł opartych na plikach, zasobach lokalnych, chmurze i Internecie, a także dane typu big data, szybko przystępując do analizowania wielu różnych danych, których wcześniej nie można było połączyć.

Integracja danych

Qlik Replicate (tylko w języku angielskim)

Uniwersalna replikacja danych i pozyskiwanie danych

Qlik Replicate zapewnia organizacjom możliwość wykonywania szybszych replikacji danych, przyspieszenie pozyskiwania danych oraz ich strumieniowego przesyłania między wszystkimi ważniejszymi bazami danych, magazynami danych i platformami big data.

Qlik Compose for Data Lakes (tylko w języku angielskim)

Automatyzacja potoków danych pod kątem analityki

Qlik Compose for Data Lakes automatyzuje potoki danych repozytoriów data lake w celu tworzenia zestawów danych do zastosowań analitycznych. Dzięki temu przyspiesza odnoszenie korzyści z inwestycji w repozytoria data lake.

Qlik Compose for Data Warehouses (tylko w języku angielskim)

Automatyzacja elastycznych magazynów danych

Qlik Compose for Data Warehouses automatyzuje projektowanie, wdrażanie i eksploatację elastycznych magazynów danych.

Qlik Enterprise Manager (tylko w języku angielskim)

Centralne zarządzanie automatyzacją replikacji i potoku danych w całej korporacji

Qlik Enterprise Manager stanowi ujednolicone centrum poleceń, które wspomaga użytkowników w konfigurowaniu, wykonywaniu i monitorowaniu potoków danych w całej korporacji.

Qlik Gold Client (tylko w języku angielskim)

Uproszczenie zarządzania danymi do testów SAP i inicjatyw modernizacyjnych SAP

Qlik Gold Client poprawia dostępność, bezpieczeństwo oraz jakość danych w nieprodukcyjnych środowiskach SAP, zwiększając wydajność programistów, a jednocześnie utrzymując integralność danych referencyjnych i zmniejszając wymagania dotyczące ilości miejsca na magazynowanie danych.

Qlik Catalog® (tylko w języku angielskim)

Wkomponowywanie do analiz pewnych, gotowych danych

Qlik Catalog to nowoczesne rozwiązanie do katalogowania danych przedsiębiorstwa, które upraszcza i przyspiesza profilowanie, wzbogacanie, przekształcanie, katalogowanie i dostarczanie danych gotowych do analizy.

Qlik Catalog® for QVDs

Łatwiejsze wykrywanie i zrozumienie plików QVD, a także korzystanie z nich

Katalog z możliwością pełnego wyszukiwania pozwala konsumentom danych łatwo znajdować i wybierać potrzebne im pliki QVD bez konieczności nawigowania w złożonych hierarchiach folderów i polegania na konwencjach nazewnictwa plików.

Platformy programistyczne

Qlik Core® (tylko w języku angielskim)

Natywnie działająca w chmurze platforma programistyczna

Qlik Core jest platformą programistyczną do analityki zbudowaną w oparciu o nasz potężny silnik asocjacyjny oraz o stworzone przez Qlik biblioteki open source. Twórz, rozszerzaj i wdrażaj szybkie, interaktywne aplikacje bazujące na danych oraz dostarczaj je na dużą skalę w dowolnym środowisku chmurowym.

Qlik Analytics Platform®

Osadzone i niestandardowe analizy

Wszystko, czego potrzebujesz do budowania prostych aplikacji typu „mashup”, tworzenia niestandardowych analiz oraz osadzania bogatych i atrakcyjnych analiz w aplikacjach, portalach i nie tylko. A wszystko to z poziomu pojedynczej platformy ze sprawdzonymi funkcjami nadzoru i systemem zabezpieczeń. Poznaj pełen zakres interfejsów API programu Qlik Sense.